OnderwijsAdvies > ... > > Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in gemiddelde groei leerlingen!
Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in gemiddelde groei leerlingen!

Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. U kunt de leerrendementen gebruiken bij het formuleren van doelen voor de individuele leerlingen maar ook voor doelen op groeps- of schoolniveau.

Het leerrendementenoverzicht geeft gemiddelde groei van de leerling weer
Vanwege het verschijnen van nieuwe Citotoetsen publiceert OnderwijsAdvies elk jaar, in januari, het leerrendementenoverzicht (ook wel vaardigheidsscores genoemd).

Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. De cijfers in het leerrendementenoverzicht geven u in één opslag een beeld of de leerlingen een gemiddelde groei doormaken of dat leerlingen onder – of boven – de gemiddelde groei presteren!

Download de leerrendementenoverzichten 2019: NIVEAU A t/m E en I t/m V

Van kwantiteit naar kwaliteit met de vaardigheidsscores
Als de groei van leerlingen tegenvalt is het belangrijk te kijken naar uw eigen handelen en naar de leerling. "Heb ik als leraar de juiste handelingen gedaan? Hoe leert het kind? Welke onderdelen van de leerstof beheerst het kind wel en waar heeft het nog moeite mee? Wat heeft in de afgelopen periode goed gewerkt voor de leerling en wat niet? Heeft het kind andere instructie nodig, of intensiever?"

Kortom, hoe bereikt u in de komende periode de gewenste groei? Het is belangrijk de gestelde doelen goed te omschrijven en de wijze waarop, bijvoorbeeld in een groepsplan.

Analyse op individueel, maar ook op subgroep- en groepsniveau
Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in de gemiddelde groei van individuele leerlingen (grijs) en op groepsniveau (rood). Ook kunt u de groei van de subgroepen bekijken. 
Als er veel leerlingen van niveau 5 naar 4 zijn gegaan, maar tegelijkertijd ook meerdere leerlingen van niveau 2 naar 3, kunt u zich afvragen of de aandacht voor de zwakkere leerlingen ten koste is gegaan van de aandacht voor de middengroep. Zo verbindt u de cijfers direct met de aanpak in de klas.

Wij helpen u graag!
OnderwijsAdvies kan u helpen de handige overzichten uit het leerlingvolgsysteem te halen en de juiste vragen te stellen bij het interpreteren van de cijfers. Wij kunnen ook breder kijken naar de activiteiten op uw school. 

Wat is goed onderwijs én wat kan beter? Lees meer over: KWALITEIT IN HET ONDERWIJS

Wilt u meer weten? Neem contact op met Renske Hoogendoorn.

Een dankbare klant

"Ik ben weer heel erg blij met jullie.
Deze leerrendementen overzichten zijn zeer leesbaar, maar vooral zeer bruikbaar.
De IB-ers van al mijn scholen gebruiken ze zeer intensief om de gewenste groei en vaardigheidsscore te berekenen.
Ze leveren een goede bijdrage aan ons onderwijs. Dank daarvoor."

 

Contactpersoon

Renske Hoogendoorn

Onderwijsadviseur/ LZM trainer/ CITO specialist