OnderwijsAdvies > ... > > Van kwantiteit naar kwaliteit met het leerrendementenoverzicht
Van kwantiteit naar kwaliteit met het leerrendementenoverzicht

Wat is het leerrendementenoverzicht?
Vanwege het verschijnen van nieuwe Citotoetsen publiceert OnderwijsAdvies elk jaar, in januari, het leerrendementenoverzicht. Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. De cijfers in het leerrendementenoverzicht geven u in één opslag een beeld of de leerlingen een gemiddelde groei doormaken of dat leerlingen onder – of boven – de gemiddelde groei presteren!

Download de leerrendementenoverzichten Versie 10: NIVEAU A t/m E en I t/m V

Van kwantiteit naar kwaliteit
Als de groei van leerlingen tegenvalt is het belangrijk te kijken naar uw eigen handelen en naar de leerling. "Heb ik als leraar de juiste handelingen gedaan? Hoe leert het kind? Welke onderdelen van de leerstof beheerst het kind wel en waar heeft het nog moeite mee? Wat heeft in de afgelopen periode goed gewerkt voor de leerling en wat niet? Heeft het kind andere instructie nodig, of intensiever?"

Kortom, hoe bereikt u in de komende periode de gewenste groei? Het is belangrijk de gestelde doelen goed te omschrijven en de wijze waarop, bijvoorbeeld in een groepsplan.

Analyse op individueel, maar ook op subgroep-  en groepsniveau
Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in de gemiddelde groei van individuele leerlingen (geel) en op groepsniveau (blauw). Ook kunt u de groei van de subgroepen bekijken. 
Als er veel leerlingen van niveau 5 naar 4 zijn gegaan, maar tegelijkertijd ook meerdere leerlingen van niveau 2 naar 3, kunt u zich afvragen of de aandacht voor de zwakkere leerlingen ten koste is gegaan van de aandacht voor de middengroep. Zo verbindt u de cijfers direct met de aanpak in de klas.

Wij helpen u graag!
OnderwijsAdvies kan u helpen de handige overzichten uit het leerlingvolgsysteem te halen en de juiste vragen te stellen bij het interpreteren van de cijfers. Wij kunnen ook breder kijken naar de activiteiten op school die u als een keten kunt zien en in relatie staan met de resultaten. Dit kan uitstekend met de OHGW cirkel. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met Henk van der Woude, gecertificeerd Cito specialist, of Martine van den Hoek.

Een dankbare klant

"Ik ben weer heel erg blij met jullie.
Deze leerrendementen overzichten zijn zeer leesbaar, maar vooral zeer bruikbaar.
De IB-ers van al mijn scholen gebruiken ze zeer intensief om de gewenste groei en vaardigheidsscore te berekenen.
Ze leveren een goede bijdrage aan ons onderwijs. Dank daarvoor."