OnderwijsAdvies > ... > > Eigenaarschap bij leerlingen vergroten door blokplanning
Eigenaarschap bij leerlingen vergroten door blokplanning

Op de Springplank wordt aan het begin van een nieuw blok de methodetoets door alle leerlingen gemaakt. Door dit te bespreken met leerlingen weten leerlingen niet alleen wat ze al beheersen en nog lastig vinden, maar vooral ook welke instructies ze wel en niet hoeven te volgen.
Dit levert eigenaarschap op van de leerling bij het leerproces. Het niveau van de leerlingen wordt zo gedegen in beeld gebracht dat zelfs een groepsplan in de oude vorm niet meer nodig is.

1. Artikel: 'Planmatig werken zonder groepsplan' op de W. Alexanderschool (Bron: oA Magazine jan 2018)
2. Artikel: 'Je eigen leerproces sturen' - blokplanning voor kind en leerkracht op de Springplank (Bron: Praxisbulletin - mei 2017).

Wilt u meer weten over het werken met blokplanning? Neem contact op met Martine van den Hoek

In bovengenoemde artikelen leest u de ervaringen van de Prins Willem Alexander school en de Springplank met blokplanning, aansluitend bij hun eigen situatie.
Tip: Het tweede artikel bevat concrete tips om zelf met blokplanning aan de slag te gaan. Onze ervaring is dat wanneer er een aantal leerkrachtvaardigheden naast deze systematiek wordt ontwikkeld, het effect groter is.

Te denken valt aan de volgende leerkrachtvaardigheden:

  • Kunnen formuleren en bespreken van de leerdoelen op een kindvriendelijke manier;
  • Het kunnen opstellen van succescriteria vanuit de leerlijn en in gesprek met leerlingen;
  • Het vormgeven van een cultuur van growthmindset (leercultuur);
  • Effectief feedback kunnen geven (formatieve assessment);
  • Het onderbouwd keuzes kunnen maken in de selectie van instructie en activiteiten (loslaten van de methode).

Wilt u meer weten over het sturen van het eigen leerproces?
Neem contact op met Martine van den Hoek.