OnderwijsAdvies > ... > > Ontwikkelen van strategieën en een leerhouding
Ontwikkelen van strategieën en een leerhouding

Hoe kunnen we leerlingen helpen hun eigen leerproces te sturen en helpen om effectiever te leren?

In de trajecten Leren zichtbaar maken van John Hattie starten we vaak met een aantal vragen aan kinderen: Wat is een goede leerling? Wat kan en doet een leerling die goed aan het leren is? De kinderen geven over het algemeen antwoorden als: 'Iemand die goed naar de juf luistert, stil zit en niet praat.'

Slechts een klein deel van de antwoorden gaat over gedrag en vaardigheden die direct met het leren te maken hebben. Het zou deze kinderen helpen dat het op school niet alleen over sociaal gedrag gaat, maar dat je op school ook leert te leren!

Een kernvraag van het leren leren is: Hoe kunnen we leerlingen helpen hun eigen leerproces te sturen en helpen om effectiever te leren?

Waarover gaat leren leren?
De schrijvers van het artikel, Pieter de Kool en Hanneke van der Geest, werkzaam bij OnderwijsAdvies, kwamen tot de volgende kenmerken rond 'leren leren':

  1. Weten wat je leert en waarop je moet letten (leerdoelen en succescriteria)
  2. Weten wat je geleerd hebt en wat je gaat leren
  3. Weten hoe je leert (aanpak/ strategie)
  4. Het maken van keuzes (heb je instructie nodig? Hoeveel oefening heb je nodig?)
  5. Fouten als kans zien om te leren
  6. Doorzetten wanneer het lastig wordt
  7. Hulp vragen en open staan voor feedback
  8. Kritisch op je werk zijn en het beste uit jezelf willen halen

Deze lijst zien zij als een start. Als school kun je ook je eigen lijst maken.

Lees meer over 'leren leren' en de mogelijk aanpak, zoals gerichte lessen, integratie in het dagelijks programma en het op maat ontwikkelen bij de kinderen, in het:

Artikel 'Ontwikkelen van strategieën en een leerhouding' - ZorgPrimair dec 2018

In dit artikel wordt een aanpak geschetst van hoe je samen met kinderen een gerichte leerhouding kan ontwikkelen die kinderen helpt beter te leren.