OnderwijsAdvies > ... > > ZaaiGoed een ontwikkelingsmethode voor kind en volwassene inéén
ZaaiGoed een ontwikkelingsmethode voor kind en volwassene inéén

Kinderen en opvoeders versterken, dat is het doel van Zaaigoed! En dan opvoeders in de ruimste zin van het woord: iedereen die met kinderen leeft en/of werkt.

De ZaaiGoed methode is voor iedereen toepasbaar en legt preventief een stevige basis in ieder kind en iedere opvoeder.

Het zorgt er onder andere voor dat kinderen:

  • ontdekken wie ze zijn
  • een groeiend zelfvertrouwen ontwikkelen
  • emoties leren herkennen en hiermee om kunnen gaan
  • hun grenzen leren kennen en aangeven
  • leren focussen en daardoor doelen bereiken
  • durven te zijn wie ze zijn.

Een gemeenschappelijke taal
De ZaaiGoed methode draagt bij aan kennis en vaardigheden omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is een methode die je als leraar/volwassene handvatten geeft om je invloed op de vorming van kinderen positief te laten zijn. Tegelijkertijd geeft het kinderen zelf ZaaiGoed tools in handen die helpen om stabiele en zelfstandige mensen te worden.

Als volwassene ga je mee in het bewustwordingsproces en zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal. Hierdoor komt er meer begrip voor elkaar. Wanneer er problemen ontstaan, dan kun je terugvallen op de basis die gelegd is.

Anders kijken naar de leerling
Door trainingen over deze methode en de toepassing ervan, ga je anders gaan kijken naar kinderen en ook naar jezelf. 
En als je anders gaat kijken, ga je anders doen! De mooie materialen en makkelijk toepasbare activiteiten die bij deze methode zijn ontwikkeld, kun je steeds inzetten om de kinderen spelenderwijs mee te nemen. 

Bekijk ook de brochure over de methode ZaaiGoed in het onderwijs.

Contactpersoon

Babette de Wolf

Adviseur/ Orthopedagoog