OnderwijsAdvies > ... > > Taakspel vermindert onrustig en storend gedrag
Taakspel vermindert onrustig en storend gedrag

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt weleens ongewenst gedrag voor. De oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleert u gewenst gedrag. En dat verbetert de sfeer in de klas.

Minder onrust en meer taakgericht gedrag
Het Taakspel is een groepsgerichte aanpak om leerlingen te leren zich beter aan klassenregels te houden. Hierdoor vermindert onrustig en storend gedrag en neemt het taakgerichte gedrag toe. Bovendien leidt op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas. Het spel wordt tijdens de normale lessituatie gespeeld.

Taakspel, ook voor kleuters!
Voor de leraren van groep 3 t/m groep 8 van het regulier- en speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast is er een speciale versie van Taakspel voor kleuters.

Implementatie 
De implementatie van Taakspel verloopt in 3 fasen: de invoeringsfase, de uitbreidingsfase en de generalisatiefase. Iedere fase begint met een training. De Taakspelbegeleider ondersteunt en coacht de leraar het gehele schooljaar tijdens de implementatie van Taakspel in de vorm van klassenconsultaties. De IB-er wordt tevens gratis opgeleid om Taakspel binnen de school te behouden en verder in te voeren.

Scholen die Taakspel hebben ingevoerd zijn zeer enthousiast!

Meer informatie over de trainingen:

Heeft u belangstelling voor één van de trainingen? 
Laat het ons weten! Bij voldoende deelnemers organiseren wij een extra training dit schooljaar.
We kunnen de training ook op maat aanbieden, bijvoorbeeld voor uw team.

Is uw school al getraind? Voor u organiseren wij opfris- en intervisiebijeenkomsten. 

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog