OnderwijsAdvies > ... > > Sociale veiligheid bevorderen met Pestpreventie PBS (PP-PBS)
Sociale veiligheid bevorderen met Pestpreventie PBS (PP-PBS)

Pesten is (op school) een groot probleem

Slachtoffers én daders van pesten lopen risico op gedrags-, emotionele en leerproblemen en hebben een grotere kans op depressies, angstgevoelens, eenzaamheid, een slecht zelfbeeld en zelfdoding. Ook blijken deze kinderen vaker te spijbelen of de school vroegtijdig te verlaten en werken ze vaker onder hun niveau.

Pestpreventie PBS maakt onderdeel uit van de schoolbrede aanpak van gedrag SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) en is ontwikkeld om binnen PBS nog sterker in te zetten op het voorkomen van ongewenst (pest)gedrag.

Oók scholen waar PBS niet ingevoerd wordt of is, kunnen profijt hebben van deze preventieve en positieve pestaanpak.

SWPBS is een brede aanpak voor het bevorderen van goed gedrag op het niveau van de school, de klas of de leerling en richt zich op het bevorderen van sociale veiligheid en de preventie van probleemgedrag.

Lees meer over Positive Behavior Support (PBS): Goed gedrag kun je leren!

 

Contactpersoon

Cissy van Eede

Onderwijsadviseur/ GZ psycholoog