OnderwijsAdvies > ... > > Verkeerskunsten
Verkeerskunsten

Met de materialenset Verkeerskunsten, inclusief de lessen uit het Bronnenboek Verkeerskunsten, krijgen leraren gedurende 3 weken de beschikking over materialen en lessen om met praktische verkeerseducatie aan de slag te gaan. De materialen zijn als extra middel in te zetten bij iedere verkeersmethode.

Vast onderdeel van het uitlenen van Verkeerskunsten is een introductiebijeenkomst voor het schoolteam gegeven door de onderwijsadviseur.

In deze introductiebijeenkomst staat het werken en het gebruiken van de materialenset Verkeerskunsten centraal. Tijdens de bijeenkomst komt aan de orde hoe een goede praktische verkeersles gegeven kan worden op het schoolplein of in de schoolomgeving, hoe de ouders betrokken kunnen worden bij deze lessen en hoe www.schoolopseef.nl ingezet kan worden bij de voorbereiding van deze lessen in de klas.

Na deze bijeenkomst hebben de groepsleraren inzicht in wat er nodig is om een praktische verkeersles te geven en kunnen zij enthousiast met Verkeerkunsten aan de slag.

Nieuw!
Wij kunnen ook een dag op school het programma komen uitvoeren. In overleg wordt bekeken welke groepen dit dan betreft.

Meer weten of aanmelden? 
Neem contact op met Miranda van Dam, adviseur van OnderwijsAdvies. Miranda is ook telefonisch te bereiken via 023 567 98 26.

Nicole Sjerp, een verkeersouder op de Antoniusschool vertelt ....:
"Op de Antoniusschool zet ik ieder jaar in april, samen met de verkeersjuf, de spelletjes van Verkeerskunsten uit voor alle groepen van de school. De kinderen komen dan op de fiets naar school en doen in een circuit de verschillende kunsten. De groepen 1 t/m 3 doen de kunsten op steps en driewielers die aanwezig zijn op school."

"De kinderen zijn erg enthousiast over de verschillende spelletjes, en zij oefenen daarmee tegelijkertijd hun fietsvaardigheid. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen bewust worden van gevaren in hun omgeving en ook dat kinderen leren hoe te gedragen in het verkeer. Zoals ik altijd tegen mijn eigen kinderen zeg op de fiets, we zijn nu verkeersdeelnemers dus dan fiets je op het fietspad en let je op! Spelen kan op de beschikbaar gestelde plekken waar geen verkeer komt."