OnderwijsAdvies > ... > > Ouderparticipatie 2.0
Ouderparticipatie 2.0

Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze meer ouders bij de school betrokken krijgen voor allerlei hand- en spandiensten. Naast leesouders en begeleiding bij schoolreisjes, hebben scholen ook ouders nodig voor het ondersteunen bij verkeersexamens of als verkeersouder.

Het project ‘Ouderparticipatie’ is een breed project, gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Hierbij wordt op een eigentijdse manier geprobeerd om ouders makkelijker en beter te bereiken. Sinds dit schooljaar is er keuze uit 2 platforms, Basisschoolnet.nl en digiDUIF. Beide platforms dragen er toe bij dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot door middel van een online communicatieplatform voor ouders en school.

Meer digitale communicatie, minder losse briefjes
Gebruikers kunnen altijd en overal inloggen. De communicatie is voor alle betrokkenen sneller en makkelijker dan voorheen, met de zekerheid dat de boodschap aankomt. Fysieke bereikbaarheid wordt deels vervangen door digitale communicatie. Losse briefjes die van school met de kinderen mee worden gegeven, zijn niet meer nodig. Ook het maken van afspraken voor 10-minutengesprekken kan via de site. Het is een leuke mogelijkheid voor scholen om hun communicatie met en betrokkenheid van ouders te vergroten.

Enige voorwaarde voor deelname aan dit gesubsidieerde project is, dat scholen in ieder geval verkeerseducatie opnemen in hun ‘groepen’ op basisschoolnet.

Scholen krijgen gratis een training over de implementatie en inrichting van het gekozen platform. Er wordt een scan gemaakt om de wensen op het gebied van vergroting van ouderbetrokkenheid van de school, duidelijk te krijgen. In het kader van dit project is het abonnement op Basisschoolnet of digiDUIF in het eerste jaar gratis.

Interesse?
Neem contact op met Miranda van Dam, adviseur van OnderwijsAdvies. Miranda is ook telefonisch te bereiken via 023 567 98 26.