OnderwijsAdvies > ... > > Het Groot Verkeersmysteriespel
Het Groot Verkeersmysteriespel

Met het Groot Verkeersmysteriespel heeft u een eigentijds middel in handen om met de gehele school gedurende 2 tot 3 weken projectmatig én praktisch aan verkeer te werken.

Het pakket bestaat uit een spelwand, 18 panelen voor de verschillende groepen, een handleiding en diverse additionele materialen voor de praktische lessen. Het materiaal wordt in een aanhanger gebracht en gehaald.

Het pakket kan als thema of project voor alle groepen ingezet worden. De werkwijze van het GVM is erg flexibel. De leerkrachten kunnen zelf de exacte inhoud van de verkeerslessen en de volgorde van de verschillende onderwerpen bepalen. Bij het GVM worden de praktische materialen behorend bij het Project 'Verkeerskunsten' geleverd. Het project wordt gestart met een korte teambijeenkomst waarin u uitleg krijgt over het project.

Het GVM wordt geheel gratis aan u uitgeleend!

Meer weten of aanmelden? 
Neem contact op met Miranda van Dam, adviseur van OnderwijsAdvies. Miranda is ook telefonisch te bereiken via 023 567 98 26.