OnderwijsAdvies > ... > > Project Dode Hoek en Fiets Seef
Project Dode Hoek en Fiets Seef

Het doel van het project Dode Hoek is leerlingen bewust maken van het beperkte gezichtsveld van een vrachtwagenchauffeur, door hen plaats te laten nemen op de bestuurdersstoel in de vrachtwagen. Hierdoor zullen de leerlingen zien hoe gevaarlijk het is om vlak voor, naast of achter de vrachtwagen te rijden.

De doelgroep is leerlingen van het basisonderwijs uit groepen 7 en 8.

Project Dode Hoek, theorie en praktijk
Het project wordt door de eigen leraar voorbereid in de klas. De leraar laat een film zien over verkeersveiligheid met betrekking tot de dode hoek van vrachtwagens. De tijdsduur van het theoretische gedeelte wordt bepaald door de eigen leraar.
Het praktische gedeelte met de vrachtwagen duurt een half uur per 15 leerlingen, hetgeen wordt uitgevoerd door een medewerker van Post Verkeerseducatie.

Fiets Seef ter voorbereiding op het VO
Terwijl een groep leerlingen bezig is met het project Dode Hoek gaat een andere groep leerlingen aan de slag met Fiets Seef. Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan leggen meestal een langere weg af naar school dan in de basisschoolperiode. Een langere weg houdt in dat de leerlingen ook meer verschillende verkeerssituaties onderweg tegenkomen.
Met de ervaringen die ze hebben opgedaan in hun basisschoolperiode moeten ze zich zien te redden in de nieuwe situatie. Wat het lastig en gevaarlijker maakt is dat de kinderen voor het laatst verkeerstheorie hebben gehad in groep 7 van de basisschool. Veel regels zijn zij inmiddels vergeten en erger nog, voorrangsregels worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het gevolg is dat deze jonge pubers veel te vaak bij ernstige ongevallen betrokken raken en min of meer ernstig gewond raken.

De doelstelling van Fiets Seef is:
 

  • positieve gedragsverandering met betrekking tot risicoperceptie
  • verhogen zelfbewustzijn met betrekking tot verkeersdeelname en
  • realistische beoordeling van de eigen vaardigheden in relatie tot deelname aan het verkeer in bekende en onbekende verkeerssituaties.

De leerlingen krijgen instructie over veilig fietsgedrag, observatietechnieken en het juist toepassen van de voorrangsregels. Tijdens de verwerking leren de kinderen verkeersonveiligheid op te lossen door middel van verkeersveilig gedrag.