Kwaliteit door certificering

Kwaliteit wordt steeds belangrijker voor de bedrijfsvoering en het bestaansrecht van onderwijsadviesbureaus. OnderwijsAdvies voldoet zowel aan het Certiked/ISO 9001, als aan het CEDEO certificaat!

Betrouwbare partner

Als scholen en gemeenten advies en begeleiding inkopen moeten ze er van op aankunnen dat ze in zee gaan met een betrouwbare organisatie. Belangrijke elementen daarbij zijn klantgerichtheid, professionaliteit, kennis en zorgvuldige afstemming vraag en aanbod.

EDventure Keurmerk

EDventure is vanaf 2008 een keurmerkorganisatie. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij EDventure. Leden van EDventure dragen daarom het Keurmerk Onderwijsadvies. Onderwijsadviesbureaus met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is de klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk.

Het Keurmerk Onderwijsadvies staat garant voor:

  • Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
  • Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
  • Committeren aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)

Bekijk het filmpje over het EDventure Keurmerk onderwijsadvies:

Onderwijszorg Nederland 

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. Alle ONL leden, waaronder OnderwijsAdvies, dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en zijn dus ISO gecertificeerd en Cedeo erkend.

Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD)

OnderwijsAdvies is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Met het KD is onder andere afgesproken dat de ONL organisaties ruim voldoende moeten scoren op klanttevredenheid.

Onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ONL

ONL laat jaarlijks een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door Parantion. De metingen worden verricht op basis van een online vragenlijst. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd op de website. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Onderwijsadvies is als volgt samengesteld:

Voorzitter: De heer A.Nijssen

Leden

  • De heer H. Postma 
  • Mevrouw M. Weber
  • Mevrouw M. Steketee

Downloads:
Reglement commissie remuneratie
Regelment audit commissie 

Zelf aan de slag met kwaliteit?

Bekijk ons aanbod