OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Samen maken we het onderwijs passend (PO)"
"Samen maken we het onderwijs passend (PO)"

Met behulp van een OPP stemmen we samen af wat de leerling nodig heeft om zijn doelen te bereiken.

welke doelen zijn haalbaar als het leren lastig gaat?
Ada Schaap is intern begeleider op de Florisschool te Zoetermeer. Jacqueline Fahrner en Anneke Veraart, onderwijsadviseurs bij OnderwijsAdvies hebben Ada geholpen bij het begeleiden van een leerling in de middenbouw met hardnekkige rekenproblemen. Met behulp van een OPP werd met leraar, school en ouders afgestemd wat de leerling nodig had om zijn of haar doelen op rekengebied te bereiken.

Onderzoek naar mogelijkheden van een kind
Op de Florisschool had een leerling al langere tijd moeite met rekenen. Ondanks de extra begeleiding en de aangepaste rekenaanpak die de leerling kreeg, bleven de – hardnekkige - rekenproblemen aanhouden. In groep vijf is men overgestapt op een andere methode. De vaardigheidsscores groeiden maar de problematiek bleef.
Inmiddels had de leerling een behoorlijke achterstand van ruim een jaar. In overleg met de ouders en de school werd besloten dat Jacqueline Fahrner van OnderwijsAdvies een onderzoek zou doen waaruit zou blijken welk uitstroomniveau in de toekomst haalbaar is.

Wanneer een ontwikkelingsperspectief (OPP)?
Een OPP wordt gemaakt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leerlingen die op één of meerdere vakgebieden niet het einddoel 1F gaan halen aan het einde van groep 8 (BAO).
In het OPP wordt onder meer de geschiedenis beschreven van de leerling op het gebied van rekenen. Welke handelingsplannen zijn ingezet, welke– externe – onderzoeken hebben plaatsgevonden en wat hebben zij opgeleverd? Wat zijn voor het kind belemmerende en bevorderende factoren?

En wat is het toekomstbeeld? Op welke niveau kan de leerling uitstromen en op welke materialen en methodes worden daarbij ingezet?

Begeleiding van OnderwijsAdvies
Anneke Veraart van OnderwijsAdvies heeft de intern begeleider van de Florisschool begeleid bij het gebruik van de OPP. Wat is het, voor welke leerlingen is het bedoeld, hoe stel je het op en welke eisen stelt de inspectie aan het OPP?
Door het goed in kaart brengen van de historie van het kind, de belemmerende en bevorderende factoren en de haalbare doelen, in dit geval op het gebied van rekenen, heeft de leerling tot en met groep 8 uitstekend in de groep kunnen functioneren.

Hoe ervaart Ada het gebruik van een OPP?
Ada: “Samen met de leerling, de ouders, interne en externe begeleiders maken we het onderwijs passend. Door planmatig en doelgericht te werken kunnen we de doelen die in het OPP beschreven staan behalen en de leerling kan gewoon in de groep blijven.

De ouders zijn zeer betrokken en kunnen de ontwikkeling van hun kind op deze wijze goed volgen.”

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.