OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Passende zorg voor ieder kind"
HJK2meisjesaanrekstok

Ook ter voorbereiding op de basisschool stimuleren peuterspeelzalen de brede ontwikkeling van peuters. Zowel op cognitief vlak als op sociaal-emotioneel en motorisch/lichamelijk gebied. Kinderdagverblijven richten zich vooral op het bieden van emotionele veiligheid en het stimuleren van de ontwikkeling van sociale en persoonlijke competenties. Beide voorzieningen zijn ook belangrijk bij het signaleren van eventuele problemen én het delen hiervan met de omgeving.

Een goede structuur is een randvoorwaarde
Dagelijks werken uw medewerkers op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal met kinderen die behoefte hebben aan specifieke ondersteuning. Zij spelen dan ook een centrale rol bij het signaleren, observeren, volgen en eventueel doorverwijzen van kinderen met een zorgvraag. Maar ze vervullen ook een sleutelrol bij de communicatie met ouders en het afstemmen en overleggen met het basisonderwijs. Voor dit alles is een goede interne en externe zorgstructuur essentieel.

Ervaring in het opzetten van een zorgstructuur
De medewerkers van ons expertisecentrum Het Jonge Kind hebben veel ervaring in het opzetten van een zorgstructuur. Het maakt het signaleren van eventuele problemen voor u makkelijker. Dat kan bovendien een geïntegreerd onderdeel van uw beleid worden. We hebben ruime ervaring met  het kindzorgsysteem KIJK! Met subsidie van het ministerie van SZW onwikkelden wij daarnaast KiZU (Kinderzorg in Uitvoering), het instrument voor het optimaliseren van de zorgstructuur. De experts van het expertisecentrum zijn onder meer psychologen en orthopedagogen. Zij kunnen u helpen zorgkinderen te signaleren en een handelingsplan voor hen op te stellen. Zo krijgt ieder kind de passende aandacht die het nodig heeft om zich optimaal binnen uw centrum te ontwikkelen.

Optimale ontwikkeling van de kinderen staat voorop
We denken graag met u mee over hoe u de ontwikkeling en begeleiding van en de zorg voor de kinderen kunt vormgeven. We houden daarbij rekening met de wensen, overtuigingen en het beleid van uw organisatie. Maar voorop staat altijd de optimale ontwikkeling en stimulering van de kinderen. Uiteindelijk draait alles om hen. 


Aan het woord:
Jenny van Alphen, c
oördinator Stichting Peuterspeelzalen Lopik

‘Goed contact met álle partners is de grootste meerwaarde’

“Begeleid je jonge kinderen goed bij hun ontwikkeling, dan stappen zij met een stevig fundament de basisschool binnen. Zo verliest die school geen kostbare tijd. Is een kind bijvoorbeeld erg verlegen, dan kan de school de nieuwe leerling direct in een rustige groep plaatsen. En daarin komt het veel beter tot z’n recht. Of de school begeleidt het kind extra in kleine groepjes. Bijvoorbeeld om de peuter te helpen met zijn taalontwikkeling. In onze zes peuterspeelzalen volgen we kinderen volgens het peutervolgsysteem OVP. Naast twee grondige observaties noteren de leidsters maandelijks de ontwikkeling van de peuters. Daardoor ben je alerter en kun je zaken sneller oppakken. Maar het meest belangrijke is dat de lijnen tussen álle partners - ouders en organisaties - rond het jonge kind kort en goed zijn. Intensief contact versterkt de stevige basis.”