OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > Ouders en pedagogische medewerkers zijn partners
Ouders en pedagogische medewerkers zijn partners

Het is van wezenlijk belang dat een voorschoolse voorziening contact zoekt en onderhoudt met de ouders of verzorgers van de kinderen. Ouders zijn immers het eerste aanspreekpunt, zeker als een leidster of pedagogisch medewerker zorgen heeft over een kind op de peuterspeelzaal of kinderopvang.

In de opvoeding van kinderen zijn ouders en pedagogisch medewerkers partners
Voorschoolse voorzieningen hebben de plicht om ouders/ verzorgers te informeren over de ontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk item. Naast de informatie over de voortgang van hun eigen kind worden ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van jonge kinderen in het algemeen en de rol die ouders daarbij hebben. De wisselwerking tussen thuis en speelzaal/ dagverblijf is daarbij belangrijk. 

Betrokkenheid vergroten
Onze adviseurs hebben ervaring met mogelijkheden en middelen om deze betrokkenheid te optimaliseren en te structureren, zoals het opzetten van thema- en informatiebijeenkomsten en het organiseren van oudercontacten. Er wordt dan gebruik gemaakt van gezinsgerichte programma’s die ondersteuning en stimulering bieden voor ouders.
Benieuwd hoe u ouderbetrokkenheid kunt vergroten? Neem contact met ons op.


Aan het woord:
Desirée de Jong, clustermanager Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn

‘Ouders voortdurend betrekken’

“Ouders geven iets kostbaars uit handen. Dan vinden ze het fijn dat wij ze vertellen hoe het met hun peuter gaat. Betrokkenheid met de ouders is daarom een belangrijk speerpunt. Voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind is het noodzakelijk dat je elkaar goed op de hoogte houdt. Hoe gaat het thuis? En hoe bij ons? Begint het kind zindelijk te worden, dan pakken ook wij die ontwikkeling op. Soms is een kind van slag. Omdat bijvoorbeeld het lievelingskonijn is overleden. Dan heeft zo’n peuter extra aandacht en zorg nodig. Voor al deze zaken hebben we regelmatig contact met de ouders. Dagelijks tijdens het brengen en halen. Via de schriftjes waarin wij het kind ook volgen, en die ouders op hun gemak thuis kunnen doornemen. Jaarlijks tijdens het voortgangsgesprek over de ontwikkeling van de peuter. En uiteraard altijd tussendoor als daar behoefte aan is.”