OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Opbrengstgericht Observeren brengt het leren in de klas in beeld "
"Opbrengstgericht Observeren brengt het leren in de klas in beeld "

Leraren leren vaardigheden die direct zicht geven op het leerproces van de leerling. Op basis van deze kennis kan de leraar zijn keuzes maken.

De Eglantier in Delft is vorig jaar gestart, onder begeleiding van een adviseur van OnderwijsAdvies, met het programma Opbrengstgericht Observeren. 

Opbrengstgericht Observeren geeft inzicht in het leren
Bij Opbrengstgericht Observeren wordt het leren in de klas in beeld gebracht. De systematiek is eenvoudig. Vanuit een gezamenlijke definitie van leren en afspraken over de systematiek wordt er een observatieteam geformeerd. Dit team van drie leraren (soms met een onderwijsbegeleider) bezoekt actief de lessen. Wanneer  de leraar geen instructie geeft en de leerlingen aan het werk zijn, worden - zachtjes - aan de leerlingen vragen gesteld die betrekking hebben op hun leerproces zoals: “Wat ben je aan nu het leren?” of “Wat weet je nu wel, wat je aan het begin van de les niet wist?”.  Op deze manier worden voorbeelden verzameld van hetgeen leerlingen menen te leren. De verkregen informatie wordt direct na het bezoek nabesproken met de leraar: waar in deze les waren de leerlingen aan het leren? Welk leren heeft plaatsgevonden?

Leerlingen leren beter
Door de observaties is er meer bewustwording bij  leraren en is er meer gerichtheid op het leerproces van de leerling. Vivian Stribos (leraar groep 8)  vertelt: “De leraren weten beter wat er geleerd wordt. Deze informatie helpt bij het maken van nog betere keuzes om leerlingen beter te laten leren.”

De directie en leraren geven aan dat de leraren vaker de leerdoelstellingen van een les met de leerlingen bespreken en beter in staat zijn informatie over het leren te verzamelen door het stellen van gerichte leervragen.
Vivian: “ Er is een omslag in het denken van de leraar gaande: Van het doen en geven van een les naar de focus op het leren van leerlingen!”

De focus ligt op leren
Vivian: “Dit traject is voor elke school interessant.  Met deze focus op leren maakt de leraar gerichte keuzes in het leerproces en werkt in het proces samen met andere collega’s aan schoolverbetering. Alle leraren en directies worden getraind in het herkennen van leren van kinderen. Ze zijn individueel en als team beter in staat die verbeteracties te formuleren die de beste opbrengsten opleveren in termen van het leren van leerlingen.