OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "oA Leerhuis sluit aan bij de leerstijl van de leerling"
"oA Leerhuis sluit aan bij de leerstijl van de leerling"

Op de Tweemaster in Leiden begeleidt onderwijsadviseur George de Taeye een leerling in groep 6 op het gebied van rekenen. De extra oefeningen hebben haar zichtbaar verder geholpen.

Aanleiding
De leerling, ze heet Fien*, heeft extra hulp nodig heeft bij het vak rekenen. Haar leraar heeft het vermoeden dat Fien dyscalculie heeft of zou kunnen ontwikkelen. Ze heeft moeite met het automatiseren van de basis van het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bovendien begrijpt ze onvoldoende wat de bewerkingen vermenigvuldigen en delen inhouden. Grote getallen zijn voor haar moeilijk te begrijpen. Fien kan onvoldoende meekomen met de overige leerlingen in de klas.

Extra ondersteuning, passend bij de leerstijl van het kind
Fien ontvangt extra begeleiding via het Leerhuis van OnderwijsAdvies. Het Leerhuis biedt remedial teaching, huiswerkbegeleiding en kindercoaching.

George: “Met de leraar, de IB-er en in overleg met de ouders, heb ik een behandelplan opgesteld met als doel tot een verbetering te komen van de basisvaardigheden. Daarnaast wordt er een keuze gemaakt uit de groep 6 stof die noodzakelijk is om het fundamentele niveau te bereiken. Door het schrappen in de leerstof, blijft er meer tijd over om instructie te geven bij de onderdelen die Fien wel moet leren. Zo kan ze daar ook wat langer mee oefenen.
Wekelijks begeleid ik Fien, gedurende drie kwartier. De begeleiding bestaat uit het onderhouden en verbeteren van de basisvaardigheden en uit extra instructie, vaak op een handelend niveau met de onderdelen uit de leerstof waarmee Fien in de klas bezig is.”

Goede resultaten
Enkele maanden wordt Fien nu begeleid: ”De resultaten zijn heel positief tot nu toe” aldus Mariëlle, de intern begeleider op de Tweemaster. ”De extra oefeningen hebben haar zichtbaar verder geholpen. Ze kan weer redelijk meekomen met de overige leerlingen in de klas en haar zelfvertrouwen ten aanzien van het rekenen groeit weer”.

Over een paar maanden vindt een evaluatie plaats met George, ouders, leraar en IB-er om het proces te evalueren en het behandelplan indien gewenst bij te stellen.

Het oA Leerhuis helpt
George: “Soms heeft een kind net die andere aanpak nodig om de leerstof te begrijpen. Een andere manier van werken, aansluitend bij de leerstijl van een leerling werkt echt.”

Specialisten op het gebied van rekenen, taal en gedrag
De remedial teachers van oA Leerhuis zijn gekwalificeerde specialisten zoals dyscalculie- en dyslexiespecialisten, counselers, gedragsspecialisten e.d.

*Om privacyredenen is de naam van de leerling gefingeerd 

 

Contactpersoon

George de Taeye

Onderwijsadviseur