OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Kwaliteit is vaststellen, bewaken en verbeteren"
jongenmetlego

Onze adviseurs Het Jonge Kind hebben ruime ervaring met de specifieke aandacht voor de jongste kinderen. Zij zijn zich bewust dat het werken met peuters en baby’s op de voorschool en in de kinderdagverblijven een speciale aanpak vereist. Kwaliteit is hierbij het sleutelwoord.

Wat kunt u doen om de kwaliteitszorg op uw instelling te vergroten en/of te handhaven?

Kwaliteitszorg is niet alleen het vaststellen van de huidige kwaliteit, maar ook het bewaken en verbeteren ervan
Met andere woorden, kwaliteitszorg is een voortdurend cyclisch proces. 
Binnen het onderwijs is er veel aandacht voor opbrengst- dan wel resultaatgericht werken. Daaronder wordt verstaan het bewust, systematisch en cyclisch werken. Ook voor de voorschoolse instellingen is het belangrijk na te gaan welke mogelijkheden er zijn om datgene wat je doet nog bewuster, en wellicht systematischer neer te zetten. En wat kan cyclisch terug komen? Onze adviseurs kunnen een kwaliteitscheck doen in de vorm van een quickscan. Zo weet u snel hoe ver u bent met deze ontwikkeling en welk stappen u nog kunt zetten.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie 
Momenteel brengt de inspectie de kwaliteit van VVE op alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met gesubsidieerde voorschoolse educatie in kaart. Wilt u zich voorbereiden op het bezoek van de inspectie of wilt u advies over hoe u uw procedures en resultaten kunt verbeteren? Onze medewerkers kunnen u bijstaan met raad en daad.

Sinds 2010 is de Wet OKE van toepassing
Het doel van het OKE wetsvoorstel is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteitseisen van de peuterspeelzalen te verbeteren.


Kim van Ulzen,
Bestuurder/directeur Stichting Kinderspeelzaal te Delft en Lansingerland

“Veiligheid en structuur vormen de basis van het werken met peuters. Zij leren spelenderwijs. Als de peuter gewend is, kunnen we met een nulmeting inschatten waar het kind staat en welke gerichte begeleiding het behoeft. Herkent een peuter bijvoorbeeld kleuren nog niet zo goed, dan verwerken we dit vaker in het spel. Zo bekijken we per kind welk aanbod nodig is. De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door de voorschoolmethodes Piramide en Puk & Ko. Met elkaar is een pedagogisch plan opgesteld, waar we naar werken. Op die manier bewaken we de kwaliteit van de educatie. Daarnaast observeren we en registreren de ontwikkeling van het kind. Met gerichte spelactiviteiten bieden we extra zorg. Spel is en blijft de kernwaarde van het peuterspeelzaalwerk. Een kind moet zich altijd lekker blijven voelen, ook als het spelenderwijs aan het leren is.”

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.