OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Door Kijk! hebben we de ontwikkeling van de kleuters beter in beeld"

De school was op zoek naar een leerlingvolgsysteem voor kleuters, omdat er verschillen waren tussen de diverse groepen 1-2 en de aansluiting met groep 3 niet altijd even gemakkelijk was.

De school
Het Baken is een katholieke basisschool in Berkel en Rodenrijs. Het is een groeischool in een nieuwbouwwijk met een jong en enthousiast team.  Ze werken handelingsgericht. OnderwijsAdvsieur Astrid de Ruiter heeft op school één en ander laten zien van KIJK!. Intern begeleidster  Heleen Stoop werd enthousiast en startte een KIJK!-traject op.

Welk leerlingvolgsysteem past bij ons?
De school was op zoek naar een leerlingvolgsysteem voor kleuters, omdat er verschillen waren tussen de diverse groepen 1-2 en de aansluiting met groep 3 niet altijd even gemakkelijk was. Bij het handelingsgerichte werken zochten we een manier om bijvoorbeeld het clusteren van leerlingen veel overzichtelijker te maken en om steeds systematisch de kleuters te volgen. Kijk! helpt ons daarbij

We hebben  leren kijken naar het kind en zijn ontwikkeling
Intern Begeleidster Heleen Stoop vertelt: ‘Al na vier bijeenkomsten, zagen we al grote verschillen. Een belangrijk verschil is dat de kleuterjuffen beseffen dat we te veel in groep1-2 dachten. We kijken nu beter naar het individuele kind en waar het kind zich bevindt in zijn ontwikkeling.  We proberen het aanbod voor zo’n kind aan te passen, ongeacht zijn leeftijd.

Kijk! maakt voor ons inzichtelijk waar de kinderen op de ontwikkellijnen zitten. Soms loopt bijvoorbeeld een kleuter uit groep 2 bijvoorbeeld wat achter. We waren geneigd zo’n kind toch het groep 2 aanbod te geven, omdat je er vanuit ging dat een kleuter uit groep 2 dat wel moest aankunnen. Nu kijken we veel beter naar de individuele ontwikkeling en behoefte van zo’n kind. Hetzelfde geldt ook voor kleuters die juist wat voorlijk zijn.

De school was op zoek naar een leerlingvolgsysteem voor kleuters, omdat er verschillen waren tussen de diverse groepen 1-2 en de aansluiting met groep 3 niet altijd even gemakkelijk 

Aansluiting met groep 3 is beter
De overgang naar groep 3 is nu ook veel geleidelijker. Sowieso sluiten de leraren van groep drie nu aan bij onze bouwvergadering (wat voorheen niet zo was), maar daarnaast zijn we er door KIJK! achter gekomen dat onze rekenmethode in groep drie op een lager niveau start dan de meeste van onze kleuters eind groep twee behaald hebben. Om te zorgen dat ze uitgedaagd blijven en hun verwachtingen vasthouden is dat belangrijke informatie.

In de hele school kijken we meer naar het kind
Wat ik zelf zo fijn vind aan KIJK!, is dat de betrokkenheid van een kind een hele belangrijke factor is. We kijken of een kind lekker in zijn vel zit en of het kind er aan toe is om bepaalde dingen op te pakken.  En we bespreken wat we kunnen doen als dat niet zo is. Hoe vergroten we dan die betrokkenheid, hoe creëren we de randvoorwaarde om te leren? Ik neem dat als intern begeleider nu ook mee naar de rest van de school. In de midden- en bovenbouw zijn we zo geneigd cognitief te kijken; naar toetsuitslagen en resultaten. Dan vergeet je wel eens naar het kind zelf te kijken. En dat is zo’n grote meerwaarde van KIJK!