OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "De lat van de interne kwaliteitszorg moet hoog liggen"
HJKInterne kwaliteitszorg

Binnen kinderopvang en peuterspeelzalen hoort kwaliteit vanzelfsprekend te zijn. Ouders vertrouwen immers hun belangrijkste ‘goed’, hun kinderen, aan u toe. De lat van de kwaliteitszorg moet dan ook hoog liggen.Samen met het kind voortdurend onderweg zijn.

Binnen de kwaliteitszorg onderscheiden we verschillende aspecten.
Zo zijn er afspraken over het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte, veiligheid, hygiëne, groepsgrootte, het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerksters/peuterleidsters, opleidingsniveau van de pedagogisch medewerksters/peuterleidsters, pedagogisch beleid en het spelmateriaal.

Maar er is ook de kwaliteit van de ervaringen die kinderen opdoen in hun interacties met de sociale en materiële omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om het contact met leeftijdgenootjes en of de groepsruimte de ontwikkeling van het kind stimuleert. Deze kwaliteit is moeilijk te waarborgen via regels en wetten, maar vereist een kritische blik en continue scholing van pedagogisch medewerkers en peuterleidsters.

Uw pedagogisch medewerkers en peuterleidsters vormen de basis van uw kwaliteitszorg.
Zij voeren het beleid uit en hebben dagelijks met de kinderen en hun ouders te maken. Wij bieden trainingen of bijvoorbeeld (kortdurende) coaching voor uw medewerkers om gericht met bepaalde competenties aan de slag te gaan. Ook kunnen we managers van centra ondersteunen in het formuleren, implementeren en borgen van het kwaliteitsbeleid. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van kwaliteitszorg en werken met bekende kwaliteitssystemen. Benieuwd naar wat we bij uw centrum zouden kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs.


Aan het woord:
Marja van Iwaarden, adviseur voor- en vroegschoolse educatie bij OnderwijsAdvies

Samen met het kind voordurend onderweg zijn'

"Kinderen tot 4 jaar bevinden zich in een uiterst belangrijke fase van hun leven. Ze ontwikkelen zich op tal van gebieden. Ze gaan woorden en kleuren herkennen en ze leren met anderen te delen, om maar iets te noemen. Werk je met jonge kinderen, dan moet je ook kwaliteit willen leveren. Het betekent als begeleider en organisatie betrokken willen zijn bij kind én ouders. Maar ook visie hebben en de wil om jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Inzichten en concepten veranderen immers. Daarnaast is het belangrijk altijd de nieuwsgierigheid van het kind te blijven prikkelen. In alle veiligheid steeds zorgen voor nieuwe uitdagingen. Als OnderwijsAdvies helpen wij graag met onder meer scholing en trainingen, maar ook door bijvoorbeeld te tonen hoe je het beste ouders bij die continue ontwikkeling betrekt. De uitspraak ‘Eens bevoegd, altijd bekwaam’ gaat nu eenmaal niet op in de kinderopvang.”