OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > Goede overdracht van informatie essentieel bij overgang naar basisschool
Goede overdracht van informatie essentieel bij overgang naar basisschool

De eerste levensjaren zijn uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool is een belangrijke stap in deze ontwikkeling. Daarom is het zo cruciaal om te zorgen voor een goede doorgaande lijn.

Warme en koude informatieoverdracht
Vooral bij zorgkinderen is het essentieel dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven goede contacten hebben met de verschillende ketenpartners. Denk aan het consultatiebureau of de GGD binnen het CJG en de (speciale) basisschool. Om een doorgaande zorglijn te garanderen is goede informatieoverdracht uiterst belangrijk. Naast schriftelijke (koude) informatieoverdracht is juist voor zorgleerlingen ook een persoonlijk (warme) overdracht van belang. 

Overdracht gemakkelijker met kindvolgsysteem
Bij peuterspeelzalen of kinderdagverblijven die binnen een brede school opereren, is de doorgaande lijn en een goede overdracht vaak eenvoudig te realiseren. Maar het merendeel van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opereert niet in een brede school. Bij die centra is het vaak lastiger om een soepele overdracht te vorm te geven. Door het gebruik van registratiemiddelen als een kindvolgsyteem wordt dit eenvoudiger en heeft het realiseren van een doorgaande (zorg)lijn een grotere kans van slagen.

Wij adviseren graag over het vormgeven van de doorgaande lijn
Ons expertisecentrum Het Jonge Kind heeft veel kennis van kindvolgsystemen als bijvoorbeeld KIJK!, Peuterestafette en het OVB en OVP. Wij adviseren u graag over hoe u de doorgaande lijn kunt vormgeven binnen en buiten uw centrum.


Aan het woord:
Astrid de Ruiter, 
onderwijsadviseur Het Jonge Kind bij OnderwijsAdvies

‘Doorgaande lijn is van wezenlijk belang’

“Met bewust gekozen aanbod en zorg werken professionals aan een ononderbroken lijn in de ontwikkeling van het kind. Een goede overdracht bij de overgang naar de basisschool is daarom van wezenlijk belang. Stel, in de voorschool valt op dat een peuter heel druk gedrag vertoont. Met een begeleidingsplan zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat die peuter de nodige structuur krijgt. Breng je de leraar van groep 1 van de basisschool hiervan op de hoogte, dan voorkom je dat hij tijd nodig heeft om het kind te leren kennen en pas daarna de speciale aanpak kan voortzetten.
Met onder meer de Peuterestafette volg je systematisch het gedrag van het jonge kind. Zo krijg je een goed beeld van zijn of haar ontwikkeling, maar ook van de mogelijke aandachtspunten. Op die manier kun je als pedagogisch medewerker bij de overdracht perfect aangeven op welke punten al extra aandacht is besteed. En daarmee werk je aan een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling en de zorg van het kind.”