OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Een moeilijke groep hoeft niet lastig te zijn"
"Een moeilijke groep hoeft niet lastig te zijn"

Klim-Op is een openbare basisschool in Capelle aan de IJssel. OnderwijsAdviseur Pieter de Wit heeft een studiedag begeleid over klassenmanagement.

"Door mijn flitsbezoeken viel me op dat klassenamangement nog beter kan".
Directeur Wil Kouwenhoven: ‘we werken hier volgens de principes van opbrengstgericht werken. Sommige dingen gaan daarbij goed en andere dingen gaan minder goed. En één van de dingen waar ik tijdens flitsbezoeken in een aantal klassen tegen aanliep, was het klassenmanagement. Ik verwachtte dat daar nog rendement gehaald kon worden. Met OnderwijsAdvies had ik goede ervaringen, want adviseur Pieter coacht ook een van mijn teamleden. Daarom heb ik hem gevraagd dit vorm te geven.

We hebben alleen regels als ze functioneel zijn
Tijdens de studiedag hebben we aandacht gegeven aan meerdere onderwerpen als de leertijd, de positionering van de leraar, dichtbij de groep staan, vooraf leerlingen activeren, maar ook over regels en het er eventueel van afstappen als het functioneel is.

Intervisie is een voorwaarde voor goed klassenmanagement
We hebben het uiteraard ook over de voorwaarden gehad om klassenmanagement bij ons op school goed te implementeren. Eén daarvan is intervisie. Dat hebben we direct vorm gegeven en nog dit schooljaar gaan leraren bij elkaar in de groep kijken met een kijkwijzer. Ook zijn we gestart met het inzetten van bovenbouw leerlingen in de onderbouw. Ook dat werkt heel goed.

Eenheid in de hele school wat betreft regels en afspraken
Daarnaast hebben we het over pedagogisch klimaat gehad en ook daar zijn we direct mee aan de slag gegaan. Door veel nieuwe mensen in het team zakken regels en afspraken weg of zijn niet bekend. Die regels en afspraken zijn we nu opnieuw aan het bekijken en aan het herintroduceren. Zo willen we meer eenheid in de school brengen en meer als team functioneren. Ik ga er vanuit dat er ook op dat vlak winst te boeken valt.

Alle collega's lopen wel eens ergens tegen aan.
Ik vind dat we een groot resultaat behaald hebben. Want naast de eerder genoemde interventies, waren collega’s vooral ook ontzettend enthousiast over de dag zelf. Ze vonden het prettig in de ochtend de theorie nog eens te horen, maar in de middag kregen ze de kans om op vertrouwelijke basis dingen met elkaar te delen waar ze tegen aan liepen. Dat heeft waarschijnlijk nog wel het grootste rendement opgeleverd. Het team kwam er achter dat ze niet alleen met problemen kampten, maar dat anderen dat ook zo ervaren. Vanuit die hoek is ook de intervisie tot stand gekomen.

Blijven werken aan opbrengsten
Ik ga zeker met Pieter nog verder op dit thema. Hij wordt positief ontvangen hier op school en voor het aanstaand jaar heb ik ‘effectieve leertijd’ op de agenda staan. Zo blijven we werken aan de opbrengsten’.

Contactpersoon

Pieter de Wit

Onderwijsadviseur