OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Door te werken volgens Marzano is het inspectierapport weer goed"
"Door te werken volgens Marzano is het inspectierapport weer goed"

Karin Brand, directeur van de RKBS Cornelis Musiusschool te Delft, heeft in twee jaar een andere manier van werken op school geïntroduceerd. Het draait nu weer om de leraar en het lesgeven in de groep.

Een zwak inspectierapport krijg je niet door je leerlingenpopulatie.
we hadden een zwak inspectierapport gekregen. Het heetste hangijzer voor de inspectie waren de eindopbrengsten, die onvoldoende waren. Dat kwam voor een deel omdat de leraren te weinig regie over hun eigen werk hadden, ondanks dat ze vanuit de beste bedoelingen keihard aan het werk waren. Te vaak werd er gezegd dat we hier nu eenmaal met een bepaalde leerlingenpopulatie te maken hebben en dat de resultaten daarmee samen hangen’.

Marzano: De leraar maakt het verschil in de klas
‘Mijn eerste stap als nieuwe directeur in 2009 was dan ook mijn team te laten inzien, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek van Robert Marzano, dat het overgrote deel van de leerresultaten niet door de leerlingen, maar door de leraar bepaald wordt. Daar zijn we op studiedagen, maar ook tijdens ieder ochtendoverleg mee aan de slag gegaan. OnderwijsAdviseur Jeroen van Tongeren heeft ons geholpen manieren te vinden om de theorie in de praktijk te brengen. We weten dat de leraar belangrijk is, maar wat kun je als leraar nu op korte termijn doen om de opbrengsten omhoog te krijgen?’

Hoe werk je op drie instructieniveaus?
‘Daarnaast liep er een taalpilot. Daar zijn we als school erg ingedoken op de instructieniveaus, dus ook weer op leraargedrag. Tijdens spelling zijn we goed gaan kijken naar de leerlijnen, groepsplannen en hebben we veel kunnen oefenen met deze technieken. Hoe maken we keuzes wat we wel doen en wat niet, en hoe werken we met drie instructieniveaus? Dit hebben we later ook doorgetrokken naar technische lezen en begrijpend lezen. OnderwijsAdvies heeft ons daar goed in ondersteund’.

We werken nu handelingsgericht en niet meer als 'methodeslaaf'
‘Ook kijken we nu heel kritisch naar de methode. Vroeger waren we meer methodeslaaf. Nu kijken we vooraf veel meer wat een kind moet kunnen en weten aan het einde van het jaar en hoe we daar naar toe kunnen werken. Vooruit kijken en handelingsgericht werken dus’.

De leraren geven weer echt les nu
‘Ons doel was duidelijk en mede door de goede samenwerking met OnderwijsAdvies hebben we dat de focus weten te behouden en het doel bereikt. Het mooiste van het hele traject is eigenlijk dat de lerarenweer echt aan het lesgeven zijn. Ze hebben weer controle, ze weten wat ze aan het doen zijn en zij bepalen wat er in de klas gebeurt en niet de methode’.

‘Ik ben zelf ook veel meer aan het kijken naar de resultaten en ik stuur daar ook op. Ik houd doelstellingsgesprekken met mijn leerkrachten. Op zulke momenten blijf ik er op hameren dat de leraar de belangrijkste factor voor de resultaten van de groep is. En ik zie nu dus ook dat de resultaten verbeteren en dat is prachtig. Daar mogen we allemaal heel trots op zijn’.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.