OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Het heeft te maken met leerkrachtvaardigheden en het stellen van heldere doelen"
"Het heeft  te maken met leerkrachtvaardigheden en het stellen van heldere doelen"

Directeur Wietse Algera wil werken aan de opbrengsten binnen zijn school. Adviseur Pieter de Kool van OnderwijsAdvies wordt gevraagd met het team aan de slag te gaan tijdens een studiedag. Hij gebruikt de theorie van Marzano, waarbij leerkrachtvaardigheden centraal staan.

Bruggen slaan tussen thematisch werken en opbrengsten
De Josephschool in Bloemendaal is een aantal jaar geleden thematisch gaan werken. De methodes werden gebruikt als leidraad of bronnenboek. Daarbij liep het team tegen een aantal knelpunten aan. Thematisch werken beviel, maar directeur Wietse Algera wilde ook meer gaan werken aan de opbrengsten. Hij vroeg adviseur Pieter de Kool om te helpen de brug te slaan tussen thematisch werken en opbrengsten. Om zo het beste van beide te combineren.

De aanpak: het gaat om leerkrachtvaardigheden
Algera: ‘Pieter heeft mij en het team laten inzien dat thematisch werken ook opbrengst -gericht werken is. Het heeft allemaal te maken met leerkrachtvaardigheden en het stellen van heldere doelen (één van de negen vaardigheden die Marzano beschrijft in zijn boek ‘Kunst en Wetenschap van het Lesgeven’). Als je de doelen met de kinderen communiceert, gaan de opbrengsten omhoog, zegt Marzano.

In het begin vroeg een enkele leraar zich af wat het zou toevoegen, want we stelden toch al doelen? Na de studiedag met Pieter, weten we pas echt wat het betekent om doelen te stellen en helder te formuleren. Hij heeft het ons zelf laten ervaren. Het was een leerzaam en grappig moment tijdens de studiedag, toen hij ons een spiegel voorhield van hoe een doel, dat duidelijk lijkt, toch op heel veel manieren kan worden uitgelegd. Je moet dus echt heel helder en duidelijk zijn, dat bleek wel.

We beschrijven doelen helder
Pieter en ik hebben goede gesprekken gehad over waar we zouden beginnen; bij de zaakvakken of meteen bij taal en rekenen. We zijn uiteindelijk gestart met de zaakvakken. Dat heeft ons veel opgeleverd. De kinderen zijn meer betrokken, doordat de doelen helder zijn en kindvriendelijk. We beschrijven een doel nu met ‘ik kan’ en ‘ik weet’.

Het team heeft in de veilige omgeving van de zaakvakken geleerd doelen te formuleren en deze met de kinderen te communiceren. Recentelijk hebben we tijdens een vervolg studiedag het rekenonderwijs van groep 1 tot en met 8 onder de loep genomen. De ervaringen met doelen stellen binnen de zaakvakken komt ons nu goed van pas bij het rekenen.

Resultaat: de doelen zijn kindvriendelijk en concreet
We zijn er in geslaagd het thematisch werken zichtbaar te maken. In alle groepen hangen whiteboards met de structuur  van het thematisch werken. Zo is duidelijk wat de start is en wat het einde. We weten nu veel beter wat de kinderen al weten en wat ze willen leren. Als ik nu door de klassen loop, zie ik dat de doelen veel beter zijn geformuleerd, kindvriendelijk en concreet.

Feedback geven wordt makkelijker
Ook voor het rekenonderwijs hebben we nu alle doelen uit de methode omgevormd naar kindvriendelijke doelen. De kinderen weten nu beter wat er van ze wordt verwacht, zodat de leraar ook duidelijker feedback kan geven. Nu wordt het tijd om tijdens de klassenbezoeken te gaan meten wat het de leraren en de kinderen daadwerkelijk oplevert.

En nu verder
Ik vind het belangrijk om nu in de klassen te blijven kijken en te ervaren of ook echt gebeurt wat we met elkaar hebben afgesproken. In het volgend jaar wil ik met één van de andere leerkrachtvaardigheden aan de slag’.