OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > "Begaafdenbeleid door de hele school"
"Begaafdenbeleid door de hele school"

De Bronckhorst is een basisschool in Noordwijk. Onderwijsadviseur Judith Janssen heeft De Bronckhorst geadviseerd en begeleid bij de aanzet van een voorsprongleerlingenbeleid, waarbij signalering en begeleiding centraal staan.

Voorsprongleerlingen kregen ad-hoc extra stof
Op De Bronckhorst werden voorsprongleerlingen gesignaleerd, leerlingen die ‘extra’ verrijkende leerstof konden gebruiken. Men wilde de praktische aanpak vertalen naar een gedegen beleidsstuk (in plaats van de ad-hoc-situaties).

We hebben begaafdenbeleid opgesteld
WerkgroepIntern begeleiders Jolande Evers en Ine Salman: “We hebben een werkgroep samengesteld en met behulp van Judith Janssen een beleidsplan opgesteld hoe om te gaan met voorsprongleerlingen. In de werkgroep zaten de intern begeleiders en leerkrachten uit verschillende bouwen. 

Judith heeft ons geadviseerd over welke stappen wij moesten ondernemen om een beleidsplan te realiseren en wat ervoor nodig is om dit beleid vorm te geven.”

Begaafdenbeleid houdt rekening met onderwijsbehoeften en mogelijkheden op school.
Judith van OnderwijsAdvies heeft gedurende het traject diverse bijeenkomsten bijgewoond met de werkgroep voorsprongleerlingen. Tijdens deze bijeenkomsten werden thema’s besproken als ‘wat zijn de kenmerken en onderwijsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’,  ‘welke materialen zijn in de klas voorhanden’ en ‘hoe gaat de signalering plaats vinden” etc. De verworven informatie vormde de basis voor het beleidsplan.

Wat houdt het beleidsplan in?
In het beleidsplan staat onder meer beschreven ‘wat een voorsprongleerling is’, ‘wat zijn de procedures’, ‘wat gaat de school deze leerlingen aanbieden?’ Ine en Jolande: “We hebben een leerlijn aangeschaft, die de voorsprongleerlingen planmatig verrijkt. Voor de kleuters is dat Talentenlijn en voor leerlingen in groep 3 t/m 8 is dat Levelwerk.

Het is maatwerk en leidt to veel werkplezier.

Jolande: “Het beleidsplan is speciaal geschreven voor onze school, De Bronckhorst. Het plan wordt door het gevolgde traject omarmd door alle teamleden. Het schept voor de collega’s een duidelijk kader om de kunnen werken in een doorgaande lijn voor groep 1 tot en met 8. We werken nu nog maar enkele maanden met de aangeschafte leerlijn. Onze leerlingen hebben er ongelofelijk veel plezier in! “

Contactpersoon

Greetje van Dijk

Onderwijsadviseur