OnderwijsAdvies > ... > Ervaringen > ‘Kinderen van al ‘onze’ scholen psychosociale begeleiding bieden’
‘Kinderen van al ‘onze’ scholen psychosociale begeleiding bieden’

OnderwijsAdvies biedt vergoede zorg aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar die begeleiding nodig hebben bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling.

Een kind dat snel uitvalt naar z’n klasgenootjes of dat slecht slaapt en bang is om naar school te gaan… Psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat kinderen in hun ontwikkeling thuis of op school vastlopen. Klachten uiten zich onder meer in hoofd- of buikpijn, slecht slapen, angst, somber of boos zijn, onhandigheid in sociale contacten, moeite hebben met concentratie en hyperactiviteit. “Een kind kan ook heel stil worden en sterk in zichzelf gekeerd zijn. Ook dat is een signaal, hoewel zich dat minder openlijk uit. Al die klachten kunnen leerproblemen veroorzaken”, zegt Dorothé Kappenburg, manager zorgunits van OnderwijsAdvies. “Om dat te voorkomen bieden wij oplossingsgerichte hulp of groepsbehandeling aan, opdat het kind zich weer prettig gaat voelen en het leren weer verbetert.”

Groeps- of individuele behandeling
Gaat het minder goed met een kind, dan zijn het vaak de ouders en/of de leraren die dat signaleren. “Met elkaar bekijken we welke aanpak het beste past. Zijn de problemen van sociale aard, dan ligt een groepsbehandeling voor de hand. Heeft een kind bijvoorbeeld moeite om met klasgenootjes om te gaan of het heeft vaak ruzie met anderen, dan is het juist goed om in groepjes van zo’n zes á zeven kinderen sociale vaardigheden te oefenen. Andere problemen, zoals faalangst of druk gedrag, pakken we individueel aan.” Deze sociaal-emotionele of gedragsmatige hulpverlening valt onder de basis gezondheidszorg (GGZ) en is onderdeel van de jeugdzorg, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. In vrijwel alle gemeenten wordt de generalistische basiszorg GGZ vergoed, omdat OnderwijsAdvies met hen een contract heeft afgesloten. Willen ouders voor vergoeding in aanmerking komen, dan moeten zij wel een verwijzing van de huisarts of van het Jeugd- en Gezinsteam hebben.

Veiligheid primair
“Bij het samenstellen van een groepje kijken we naar de leeftijd (vaak tussen 6 en 12 jaar), de hulpvraag en het karakter van het kind. Ook veiligheid krijgt ruime aandacht. Het deelnemen aan zo’n groepje is voor veel kinderen al eng. Ze weten immers niet wat hen wachten staat en ze kennen de andere groepsgenootjes niet. We besteden daarom veel tijd aan het kennismaken en het ervoor zorgen dat de kinderen zich op hun gemak (veilig) gaan voelen. In feite zijn we daarmee al bezig met de behandeling. Maak je kennis met elkaar, dan train je al je sociale vaardigheden”, zegt Kappenburg. Bij individuele behandelingen bieden de psychologen of orthopedagogen van OnderwijsAdvies vaak oplossingsgerichte therapie aan. “Die therapie gaat uit van bepaalde oefenvormen waarbij je met het kind samen bekijkt wat het al kan en wat het nog meer kan toepassen om dat ‘kunnen’ verder te versterken.” Naast lichte angsten of lichte sociaal-emotionele problemen richt de individuele behandeling zich ook op begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Vooraf doelen bepalen
Elke groeps- of individuele behandeling duurt drie kwartier tot een uur en vindt zeven tot acht keer wekelijks plaats. “Vooraf bepalen we welke doelen we willen bereiken. Na afloop van het traject bekijken we of die doelen inderdaad zijn gerealiseerd. Het kan voorkomen dat een kind goed op weg is, maar na al die sessies nog wat extra hulp nodig heeft. We kunnen dan verlenging aanvragen en bekijken vervolgens of financiering via de basis-GGZ vanuit de gemeente kan of via een arrangement van het samenwerkingsverband. Soms wil een school investeren en het komt ook voor dat ouders de verdere behandeling willen betalen.”

Leerlijn inzichtelijk maken
Wat kan een doel zijn? “Heeft een kind faalangst, dan kan het eraan werken om zijn gedachten zo te beïnvloeden dat het niet meer bang is om bijvoorbeeld een toets te maken. Dit moet ik doen om te zorgen dat ik daarvoor minder angstig wordt. Na elke sessie krijgen de kinderen huiswerk mee om het geleerde tussentijds te oefenen en in de praktijk te brengen. “Daarvoor houden we ook de ouders en leraren op de hoogte, zodat die het kind thuis en in de klas met hun oefeningen kunnen helpen. Overigens helpen we het kind ook om inzichtelijk te maken wat het wil bereiken. Eigenlijk net als Leren zichtbaar maken: inzicht geven waarom het bepaalde stappen moet zetten.”

Kracht in combinatie
De kracht van OnderwijsAdvies zit in de combinatie van onderwijs en zorg. “Onze psychologen en orthopedagogen zijn gewend aan het werken met en begeleiden van kinderen in de klas. Daardoor kunnen ze gemakkelijker met de leraren in gesprek gaan, zodat het kind niet alleen thuis kan oefenen, maar ook op school. En dat vergroot weer het effect van de behandeling”, verzekert Kappenburg.E-health modules op komst

In een online tijdperk is het logisch dat hulp bij psychische problemen ook via de computer en internet wordt aangeboden. Samen met andere partners ontwikkelt OnderwijsAdvies daarvoor een aparte e-health module voor verschillende hulpvragen. Met zo’n module doorloopt het kind zelfstandig een programma om informatie over bijvoorbeeld dyslexie of ADHD tot zich te nemen. De behandelaar geeft daarbij online feedback.

Game-achtig
“Bij faalangst of piekeren is het mogelijk te werken met een variant, waarbij er ook een persoonlijke sessie is met een begeleider. We bekijken nu in welke vorm we de modules gaan aanbieden. Misschien wel via een game-achtige structuur”, zegt Kappenburg. Ook hier wordt verschil gemaakt inleeftijden. “Ben je tussen 6-8 jaar, dan krijg je andere vragen voorgeschoteld dan tussen 7-12 jaar.” OnderwijsAdvies hoopt voor de zomer met deze modules gereed te zijn om in het volgende schooljaar daarmee te kunnen starten.