De gastles Voortgezet Fietsvaardigheid is voor leerjaar 1 en 2 van het VO

Voortgezet Fietsvaardigheid

Tijdens de gastles Voortgezet Fietsvaardigheid fietsen de leerlingen drie parcoursen en ervaren ze op een praktische wijze de gevolgen van afleiding in het verkeer (bijvoorbeeld door het gebruik van de mobiele telefoon) en de effecten van het fietsen in een groep en van haastige spoed in het verkeer. 

Lees meer over de gastles Voorgezet Fietsvaardigheid in de factsheet bij de downloads.


Totally TrafficOnderwijsAdvies is partner van Totally Traffic. Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert; ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Delen

Totally Trafic

Boek de les- met een gastdocent van OnderwijsAdvies - bij Totally Traffic, het programma voor verkeersveiligheid en -educatie dat zich richt op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. 

Totally Trafic

Informatie aanvragen