De gastles Voortgezet Fietsvaardigheid is voor leerjaar 1 en 2 van het VO

Voortgezet Fietsvaardigheid

Tijdens de gastles Voortgezet Fietsvaardigheid fietsen de leerlingen drie parcoursen en ervaren ze op een praktische wijze de gevolgen van afleiding in het verkeer (bijvoorbeeld door het gebruik van de mobiele telefoon) en de effecten van het fietsen in een groep en van haastige spoed in het verkeer. 

Lees meer over de gastles Voorgezet Fietsvaardigheid in de factsheet bij de downloads.


Totally TrafficOnderwijsAdvies is partner van Totally Traffic. Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert; ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Delen

Totally Traffic bestaat 10 jaar!

Totally Traffic bestaat 10 jaar! Totally Traffic werkt samen met OnderwijsAdvies aan de verkeersveiligheid van jongeren in het VO. Bekijk het filmpje en zie hoe jongeren bewust worden gemaakt van hun verkeersgedrag!
Totally Traffic bestaat 10 jaar!

Informatie aanvragen