De gastles oefenen met voorrangsregels is voor leerjaar 1 en 2 van het VSO, praktijkonderwijs, ISK.

Oefenen met voorrangsregels

Tijdens deze gastles oefenen de leerlingen met voorrangssituaties in een veilige, gecontroleerde omgeving. In de klas worden eerst de voorrangsregels besproken en voorgedaan. Vervolgens vindt het praktijkgedeelte plaats op een groots uitgezet verkeersplein rondom of nabij de school. De leerlingen fietsen een aantal parcoursen waarbij ze elkaar voorrang moeten geven. Deze fietsles is bedoeld om het fietsgebruik te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten.

Wie mag eerst en waarom? Hoe zit het eigenlijk met de verkeersregels en voor wie gelden ze?

Delen

Informatie aanvragen