De gastles oefenen met voorrangsregels is voor leerjaar 1 en 2 van het VSO, praktijkonderwijs, ISK.

Oefenen met voorrangsregels

Tijdens deze gastles oefenen de leerlingen met voorrangssituaties in een veilige, gecontroleerde omgeving. In de klas worden eerst de voorrangsregels besproken en voorgedaan. Vervolgens vindt het praktijkgedeelte plaats op een groots uitgezet verkeersplein rondom of nabij de school. De leerlingen fietsen een aantal parcoursen waarbij ze elkaar voorrang moeten geven. Deze fietsles is bedoeld om het fietsgebruik te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten.

Wie mag eerst en waarom? Hoe zit het eigenlijk met de verkeersregels en voor wie gelden ze?

Welke scholen kunnen deze gastles gratis aanvragen? 

Deze gastles is gratis voor:

  • de scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland (Totally Traffic)
  • voor scholen buiten deze regio zijn de kosten op aanvraag.

Lees meer over de gastles Oefenen met Voorrangsregels in de factsheet bij de downloads.

OnderwijsAdvies is partner van:

Totally TrafficTotally Traffic. Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert; ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.Delen

Aanmelden gastles Oefenen met voorrangsregels Totally Traffic

Boek de les- met een gastdocent van OnderwijsAdvies - bij Totally Traffic, het programma voor verkeersveiligheid en -educatie dat zich richt op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. 
(voor scholen in Zuid-Holland)

Aanmelden gastles Oefenen met voorrangsregels Totally Traffic
IMG 9067 Miriam Van Geest Zoetermeer Thumb
Miriam van der Geest
  • Verkeersleerkracht

Informatie aanvragen