De gastles Jouw route.. Jouw keuze is voor leerjaar 1 en 2 van het VO. 

Jouw route... jouw keuze

Maak leerlingen bewust van hun eigen verkeersgedrag en dat van overige verkeersdeelnemers!

De discussieles ‘Jouw route….jouw keuze’ is een interactieve les waarbij de leerlingen met behulp van stemkastjes of stemkaartjes reageren op foto’s, stellingen en filmpjes over verkeerssituaties in de directe schoolomgeving en over het eigen verkeersgedrag. Daarnaast zullen algemene thema’s zoals fietsverlichting, de dode hoek en het telefoneren op de fiets aan bod komen.


Totally TrafficOnderwijsAdvies is partner van Totally Traffic. Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert; ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Delen

Totally Traffic bestaat 10 jaar!

Totally Traffic bestaat 10 jaar! Totally Traffic werkt samen met OnderwijsAdvies aan de verkeersveiligheid van jongeren in het VO. Bekijk het filmpje en zie hoe jongeren bewust worden gemaakt van hun verkeersgedrag!
Totally Traffic bestaat 10 jaar!
Manon De Joode 1 Okt17
Manon de Joode
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp / Zoetermeer