De gastles Jouw route.. Jouw keuze is voor leerjaar 1 en 2 van het VO. 

Jouw route... jouw keuze

Maak leerlingen bewust van hun eigen verkeersgedrag en dat van overige verkeersdeelnemers!

De discussieles ‘Jouw route….jouw keuze’ is een interactieve les waarbij de leerlingen met behulp van stemkastjes of stemkaartjes reageren op foto’s, stellingen en filmpjes over verkeerssituaties in de directe schoolomgeving en over het eigen verkeersgedrag. Daarnaast zullen algemene thema’s zoals fietsverlichting, de dode hoek en het telefoneren op de fiets aan bod komen.


Totally TrafficOnderwijsAdvies is partner van Totally Traffic. Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert; ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Delen

Totally Trafic

Boek de les- met een gastdocent van OnderwijsAdvies - bij Totally Traffic, het programma voor verkeersveiligheid en -educatie dat zich richt op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. 

Totally Trafic
Manon De Joode 1 Okt17
Manon de Joode
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp / Zoetermeer