De gastles Crash Investigation – Social Detectives is voor leerjaar 1 en 2 van het VO. 

Crash Investigation – Social Detectives

Glasscherven en een kapotte fiets, wat is er gebeurd?

Deze gastles is een vernieuwende aanpak om jongeren meer bewust te maken van de gevaren van verkeerdeelname. De les is gebaseerd op rechercheonderzoeken zoals te zien in televisieseries als ‘Crime Scene Investigation’. Op deze manier worden leerlingen gemotiveerd om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid aan de slag te gaan met het project.

Welke scholen kunnen deze gastles gratis aanvragen? 

Deze gastles is gratis voor:

  • de scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland (Totally Traffic)

OnderwijsAdvies is partner van:

Totally TrafficTotally Traffic. Totally Traffic (TT) is het structurele programma voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert; ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Delen

Aanmelden crash investigation Totally Traffic

Boek de les- met een gastdocent van OnderwijsAdvies - bij Totally Traffic, het programma voor verkeersveiligheid en -educatie dat zich richt op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. 
(voor scholen in Zuid-Holland)

Aanmelden crash investigation Totally Traffic