Sommige leerlingen hebben hardnekkige problemen met taal en taalvaardigheden. Ook met extra hulp blijft het moeilijk voor hen om foutloos en vlot te lezen en te spellen.

Dyslexie op het voortgezet onderwijs

 In het voortgezet onderwijs komt dyslexie vaak tot uiting in problemen met Nederlands en/of de moderne vreemde talen. Met het dyslexieonderzoek krijg je duidelijkheid of er sprake is van dyslexie.

Om dyslexie te kunnen vaststellen wordt onderzoek gedaan naar:

 • De mate van achterstand bij het lezen en/of spellen;
 • De hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen;
 • De mogelijke verklaring van lees- en/of spellingsproblemen.

Voor het stellen van de diagnose dyslexie hanteert OnderwijsAdvies de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (2008).

Twee soorten dyslexieonderzoek

 1. Individueel onderzoek - op maat
  In dit onderzoek is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen, maar ook voor de verstandelijke capaciteiten, motivatie en gedrag om inzicht te krijgen welke handelingssuggesties geschikt zijn.  De inhoud van het onderzoek wordt afgestemd op de leerling in overleg met de school en ouders. 

  Prijs
  : afhankelijk van de inhoud van het onderzoek.
 2. Groepsonderzoek voor brugklasleerlingen
  Een andere mogelijkheid bij vermoeden van dyslexie is het groepsonderzoek. Het groepsonderzoek vindt plaats rond de maand april op de locatie van OnderwijsAdvies in Hoofddorp en is bedoeld voor brugklasleerlingen.

  Prijs
  : € 559,-. Indien dyslexie wordt vastgesteld komt er een dyslexieverklaring bij, de prijs hiervoor bedraagt € 86,-.  

Aanmelden dyslexieonderzoek en meer informatie

Wilt u uw kind aanmelden? Neem voor meer informatie over de procedure en kostenindicatie contact op met:

Regio Gouda, Woerden en Alphen: Maaike van Vloten 
Regio Hoofddorp, Haarlem en Amstelveen: Saskia Axelsen - Wittekoek 
Regio Leiden, Lisse: 
Regio Delft/ Westland en Zoetermeer: Irene van der Mark 

 

Delen

Img 9764 Maaike Van Vloten Gouda
Maaike van Vloten
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Gouda / Zoetermeer
Img 9642 Saskia Wittekoek Hoofddorp
Saskia Wittekoek
 • Orthopedagoog
 • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Irene Van Der Mark Zoetermeer
Irene van der Mark
 • GZ-psycholoog
Zoetermeer

Offerte aanvragen