De grootste impact op het leren van leerlingen ligt bij de leraar, die het verschil kan maken door de goede dingen goed te doen.

Impact op leren, eigenaarschap

De adviseurs van OnderwijsAdvies werken vanuit de cyclus van handelingsgericht werken en handelingsgerichte procesdiagnostiek. Ze laten zich inspireren door het werk van John Hattie, Robert Marzano en Systemisch Transitiemanagement. Met de school kijken we welke benadering het best past en hoe we daar invulling aan kunnen geven door ieder in zijn/haar kracht te zetten.

Hoe maak je leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces?

We bieden onder andere concrete ondersteuning bij de thema's:

 • In gesprek met leerlingen over niveau en groei
  Van John Hattie leren we dat bij het volgen van de vorderingen van leerlingen het niet alleen gaat om hun niveau maar ook om de ontwikkelstappen (groei) die ze zetten. Hoe kun je de gegevens van groei en niveau gebruiken om in gesprek te gaan met de leerling en welke gesprekstechnieken zijn hiervoor noodzakelijk? Tijdens dit begeleidingstraject krijgt de leraar antwoord op de vraag wat de meerwaarde is om de groei van leerlingen in kaart te brengen en op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden.
 • Gemotiveerde en betrokken leerlingen
  Tijdens dit traject observeert de adviseur eerst in de klas en analyseert de mate van betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen. Tevens wordt gekeken wat door de leraar wordt gedaan om de leerlingen betrokken en gemotiveerd aan de les te laten deelnemen. Daarna worden verbeterpunten en tips besproken. Coaching kan tot de mogelijkheden behoren.
 • Metacognitieve vaardigheden vergroten
  Door aandacht te besteden aan leren leren kunnen deze vaardigheden gestimuleerd worden. Leerlingen laten leren over leren en laten denken  enken vergroot het zelfreflectief bewustzijn en de zelfregulatie. Dit draagt bij aan effectief leren en heeft een positieve invloed op leerresultaten.
 • Beïnvloed het leren van leerlingen met effectieve feedback
  Effectieve feedback is een interventie die veel impact heeft op het leren van leerlingen, mits de feedback goed aansluit op de behoeften en het leerproces van de leerling. Hoe zorg je ervoor dat jouw feedback effectief is?

Delen

We gaan graag met je in gesprek hoe bij jou op school de impact en betrokkenheid vergroot kan worden.

IMG 9187 Marianne Zandman Zoetermeer
Marianne Zandman
 • Onderwijsadviseur
 • Accountmanager
Zoetermeer

Offerte aanvragen