Een goed onderwijsaanbod is -hoe goed ook- zelden geschikt voor alle leerlingen uit een klas. Dat komt omdat leerlingen nu eenmaal heel verschillend zijn. Dit maakt het lesgeven complex en ook meteen uitdagend en boeiend

Differentiëren is belangrijk

Bij gedifferentieerd lesgeven wordt de stijl van lesgeven afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Differentiëren is een belangrijk element van effectief onderwijs en tevens één van de lastigste. In het PO is hier veel ervaring mee opgedaan: leerlingen komen vaak met een grote hoeveelheid vaardigheden op het gebied van samenwerken en zelfstandig werken het voortgezet onderwijs binnen. Er is veel voor te zeggen om in het VO gebruik te maken van de vaardigheden die leerlingen zich al eigen hebben gemaakt in de basisschoolperiode. Maar hoe doe je dat als (vak)docent?

Inspiratie workshop differentiëren

Tijdens een inspiratieworkshop (voor het hele team/de sectie) gaan we in op differentiatie in de klas in het voortgezet onderwijs. Er wordt op een heel praktische wijze een antwoord geformuleerd op onderstaande vragen:

  • Wat weten we vanuit de wetenschap over wat werkt in de school?
  • Welke elementen rond differentiatie in het PO worden met succes toegepast en kunnen in het VO ook werken?
  • Hoe kunnen we zelfstandig werken inzetten zodat de leraar zijn handen vrij heeft?
  • Hoe organiseren we op een doelgerichte, praktische manier activerende werkvormen zodat leerlingen snel kunnen leren?

Na de inspiratieworkshop kan een een traject op maat over differentiëren worden ingezet. Hierover praten we graag door. Neem contact met ons op.

Delen

IMG 9119 Frank Coert Zoetermeer
Frank Coert
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer / Gouda

Offerte aanvragen