Ouderbetrokkenheid verhoogt de prestaties van de leerling

Goede communicatie tussen ouders en school is essentieel

Immers, ouders wiens kinderen betrokken zijn, doen het beter op school, zowel wat betreft leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid. Maar vaak zijn de persoonlijke contactmomenten met ouders op het VO beperkt. Hoe zorg je dat communicatie met ouders op die momenten constructief en oplossingsgericht verloopt.

Tevreden of weerstand?

Meestal verloopt de communicatie naar wederzijdse tevredenheid. Soms echter verlopen de gesprekken moeizaam en ervaren docenten weerstand bij ouders of andersom. Tijdens deze workshop wordt praktische informatie gegeven en wordt geoefend met het doorbreken van deze weerstand. Theorie, informatie over vaardigheden als oplossingsgericht praten met ouders en oefenen, worden afgewisseld tijdens de workshop. We gaan uit van een oplossingsgerichte houding.

Gesprekken met ouders én leerlingen

Steeds vaker vinden gesprekken plaats met ouders en leerlingen samen. Dat vraagt weer om een andere aanpak en dynamiek. Ook hieraan kunnen we aandacht besteden tijdens de workshop. Na de workshops kan indien gewenst een vervolgtraject op maat worden afgesproken of coaching worden ingezet voor specifieke leraren.

Wat levert communicatietraining op?

Gesprekken en schriftelijke communicatie met ouders verloopt zonder weerstand en heeft een oplossingsgericht karakter.

Delen

We bespreken graag met je wat het beste past bij jullie team en vragen.

IMG 9187 Marianne Zandman Zoetermeer
Marianne Zandman
  • Onderwijsadviseur
  • Accountmanager
Zoetermeer

Offerte aanvragen