Nieuw: Impact op leren gaat verder dan Leren zichtbaar maken. Lees meer.

Impact op leren

Eigenaarschap, actieve en betrokken leerlingen, hoge leeropbrengsten, een lerend team.

Impact op leren heeft betrekking op leraren, leerlingen, leidinggevenden, bestuurders en onszelf als adviseurs en gaat over leren. Impact op leren staat voor écht het verschil kunnen maken in het leren en de ontwikkeling van je leerlingen. Weten en meten wat je impact is en waarom je welke strategieën op welk moment hierin toepast, maar ook verandering doorvoeren en stappen durven zetten in onderwijsvernieuwing.

Impact op leren is een sterk, krachtig, wetenschappelijk onderbouwd programma dat daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen bij jou op school.

Impact op leren gaat verder dan Leren zichtbaar maken, doordat we ons hebben laten inspireren door veel meer wetenschappers en inzichten.

Wetenschappelijke basis

We baseren ons hierbij op wetenschappers als John Hattie, Shirley Clarke, Dylan William, Robert Marzano, Richard Dufour, James Nottingham, Carol Dweck, Filip Dochy en Paul Kirschner, Michael Fullan, Andy Hargreaves, Viviane Robinson en andere bekende auteurs binnen de werkvelden onderwijs en verandermanagement.

Programma Impact op leren

Impact op Leren is een programma dat bestaat uit een Startdag en een aantal modules. De focus ligt op:

 • Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van leerlingen
 • Vergroten van de impact op leren en hogere leeropbrengsten
 • Bevorderen van een professionele leercultuur binnen het team
 • Groei en ontwikkeling in leren en impact

Impact op leren is het programma dat aansluit bij iedere school, ieder bestuur en elke leerling, omdat je zelf besluit waarmee je start. De Startdag vormt de basis, daarna volgen de modules.

Startdag:

 • Achtergrond/ wetenschappelijke kaders waarop de inhoud gebaseerd is
 • Wat is impact? Wanneer is een leerling zichtbaar aan het leren? Wat is een goede leerling?
 • Wanneer heb je impact als leraar? De rol van mindset en denkkaders. Wat is een goede leraar?

Bij de modules gaan we dieper in op onderwerpen die aansluiten bij jouw situatie op school.
Modules:

 1. Inzicht in leerlijn: werken met leerdoelen en succescriteria
 2. Leerhouding: motivatie en betrokkenheid. Growth mindset en de leerkuil
 3. Feedback: Effectieve feedback en formatief handelen
 4. Inspirerend lesgeven: Interactieve instructie en activerende werkvormen
 5. Leerprocessen: Leerstrategieën en metacognitie

Wil jij Impact op leren?

Impact op leren is een volledig programma voor schoolteams. Dus wil jij écht impact op leren hebben, neem dan contact met ons op.

Delen

Offerte aanvragen