Wat als een leerling op het voortgezet onderwijs moeite heeft met spellen, lezen of het aanleren van vreemde talen? Mogelijk heeft de leerling dyslexie.   

Dyslexieonderzoek op het voortgezet onderwijs

Soms bestaat het vermoeden van dyslexie al in het basisonderwijs maar kan dyslexie pas in het voortgezet onderwijs vastgesteld worden. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij het aanleren van de vreemde talen, veel spellingfouten maken of veel tijd nodig hebben voor het lezen van teksten.

Dyslexieonderzoek volgens de vergoedingsregeling (lees meer)

Leerlingen tot 13 jaar kunnen voor vergoed dyslexieonderzoek in aanmerking komen. Er moet dan sprake zijn van:

 • ernstige leesproblemen (drie maal achtereenvolgend een E/V- score) óf
 • ernstige spellingproblemen (drie maal achtereenvolgend een E/V- score) én matige leesproblemen (drie maal achtereenvolgend een D/V)

ondanks twee perioden van 10 tot 12 weken intensieve hulp van een uur per week bovenop het reguliere onderwijs door een onderwijsprofessional in een groepje van maximaal 4 leerlingen.

Niet vergoed dyslexieonderzoek

Onderbouw

In de onderbouw van het VO komen leerlingen in aanmerking als er sprake is van:

 • hardnekkige lees- en/of spellingproblemen en
 • er extra hulp is geboden op het gebied waarop de E scores zijn behaald. Deze extra ondersteuning moet gegeven zijn door een remedial teacher of onderwijsprofessional.

Hulp gegeven op het basisonderwijs kan als onderbouwing dienen.
Wanneer de leerling nog geen vorm van remedial teaching heeft ontvangen dient eerst een RT-traject gevolgd te worden voor lezen en/of spellen gedurende drie tot zes maanden afhankelijk van de intensiteit.

Bovenbouw

In de bovenbouw kan dyslexie vastgesteld worden voor lees- en/of spellingproblemen.

 • Bij leerlingen vanaf de derde klas die nog uitvallen op leestechniek (behorende tot de zwakste 10% lezers) is een periode van hulp niet nodig maar tellen de schoolloopbaan en de ervaren problemen bij het leren als onderbouwing.
 • Bij bovenbouwleerlingen die met name problemen hebben bij de vreemde talen of spelling wordt ook eerst een RT traject geadviseerd (gedurende drie tot zes maanden afhankelijk van de intensiteit) om de hardnekkigheid aan te kunnen tonen. 

Diagnose dyslexie

Voor het stellen van de diagnose dyslexie hanteert OnderwijsAdvies de richtlijnen van Stichting Dyslexie Nederland (2016).

Het dyslexieonderzoek bij OnderwijsAdvies bestaat uit: 

 • Dossieranalyse
 • Intakegesprek (optioneel)
 • Afname en scoren dyslexieonderzoek
 • Verslaglegging en dyslexieverklaring (indien van toepassing)
 • Adviesgesprek (optioneel)

Prijs: afhankelijk van het onderzoek

Aanmelden dyslexieonderzoek en meer informatie

Wil je je kind aanmelden? Neem voor meer informatie over de procedure en kostenindicatie contact op met:

 • Regio Gouda, Woerden en Alphen: Maaike van Vloten 
 • Regio Hoofddorp, Haarlem en Amstelveen: Saskia Axelsen - Wittekoek 
 • Regio Leiden, Lisse: Lisanne Zandbergen
 • Regio Zoetermeer/Delft: Mirjam de Vreeze

OnderwijsAdvies kan voorzien in het geven van een periode extra hulp om de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen aan te tonen. Dit kan eventueel bij onze praktijk voor Remedial Teaching het Leerhuis. Je kunt hiervoor contact op nemen met:

 • Regio Gouda: Christine van Ommen
 • Regio Leiden, Lisse: Deborah Schuurmans
 • Regio Hoofddorp, Haarlem, Amstelveen: Marike Schneider 
 • Regio Zoetermeer/ Delft: Mirjam de Vreeze

Delen

Img 9444 Marike Schneider Hoofddorp
Marike Schneider
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog
Hoofddorp
Img 9764 Maaike Van Vloten Gouda
Maaike van Vloten
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Gouda / Zoetermeer
IMG 9181Mirjam De Vreeze Westgeest Zoetermeer
Mirjam de Vreeze-Westgeest
 • Orthopedagoog generalist
Zoetermeer
Christinevanommen2
Christine van Ommen
 • Orthopedagoog
Zoetermeer
Lisanne Zandbergen
 • Dyslexiebehandelaar
Leiden

Offerte aanvragen