De methode Allemaal taal is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die hun taalniveau willen verhogen om daarmee de kwaliteit van het werk te verbeteren. De methode omvat een combinatie van taal, pedagogiek en didactiek, gericht op de praktijk van de pedagogisch medewerker.

Verhogen taalniveau

Allemaal taal is een lesmethode voor medewerkers in de kinderopvang, waarin door interactieve lessen de theorie van taal direct gekoppeld is aan opdrachten in de praktijk. Doordat praktijk en theorie zo nauw met elkaar verbonden zijn is het mogelijk om in 16 lessen het niveau van cursisten naar 3F te verhogen. De methode is opgebouwd vanuit authentieke praktijksituaties en authentiek materiaal.

Interactief werken aan kwaliteit

In elk hoofdstuk vormen leesteksten (theorie) en praktijkopdrachten (toepassing van de theorie) de pijlers. Middels interactieve lessen wordt de theorie van de Nederlandse taal direct gekoppeld aan opdrachten in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld het stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling door interactief voorlezen, een verslag schrijven voor de ouders of door overleg met collega's. De methode is opgebouwd uit 11 hoofdstukken en 2 assessments. Een leer- en werkboek wordt, als leidraad, gebruikt tijdens de bijeenkomsten. Een begin- en eindtoets maakt deel uit van de training.

Duur training taalniveau

De training bestaat uit 16 bijeenkomsten van 2 uur. De data worden in overleg met u vastgesteld. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

De deelnemer beheerst na afloop de onderdelen gespreksvaardigheid, luisteren, spreekvaardigheid, lezen van zakelijk teksten, lezen van literaire teksten en schrijven op het niveau van 3F.

Delen

We kunnen dit o.a. per team of bestuur aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden

Inge Van Brugge Kruis Gouda
Inge van Brugge
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen