Je krijgt regelmatig te maken met jonge kinderen - in de leeftijd van 0-4 jaar - die nog geen of weinig Nederlands spreken. Wat heeft een tweetalig of meertalig jonge kind nodig en hoe kun je dat aanbieden? Er zijn verschillende methodieken om de taalontwikkeling van deze jonge kinderen te stimuleren.

Tweetalige of meertalige kinderen 

De achtergronden en omstandigheden waarin deze kinderen verkeren variëren in sterke mate. Er kan sprake zijn van:

  • nieuwkomers, kinderen die nog nooit met het Nederlands in aanraking zijn geweest
  • kinderen die een meertalige achtergrond hebben en het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen, maar wel al langer in Nederland zijn
  • kinderen waarbij de (meer)talige ontwikkeling stagneert door kindfactoren.

Om het onderwijsproces goed te laten verlopen is het van belang al deze factoren mee te wegen in de begeleiding. De meertaligsheidsdeskundigen/NT2 van OnderwijsAdvies ondersteunen je daarbij graag!

In alle omstandigheden geldt dat kennis van de leidster over meertalige ontwikkeling positief bijdraagt aan de ontwikkeling aan deze leerlingen. 

Tweetalig aanbod op maat

Omdat de achtergrond van de tweetalige (of meertalige) leerling en de omstandigheden in het onderwijs zo verschillend zijn, leveren we meestal maatwerk. Hieronder vindt staat het aanbod waarover we graag met je in gesprek gaan:

  • Visie: Door middel van teamtrainingen ontstaat er uniformiteit in het beleid van de PSZ/het KDV met betrekking tot meertaligheid.
  • Kennis: Je krijgt theoretische achtergrondinformatie over tweetalige/meertalige (taal)ontwikkeling. Ook ontwikkel je vaardigheden over hoe deze kinderen binnen het onderwijsprogramma begeleid kunnen worden.
  • Inzicht: Stagnerende ouder- en kindfactoren worden in kaart gebracht.
  • Ouderbetrokkenheid: Ondersteuning van meertalige ouders middels ouderbijeenkomsten.

Training Meertaligheid in de groep

Ook geven we trainingen over Meertaligheid in de groep. Download de flyer en neem voor meer informatie contact met ons op.

Delen

Het gaat hier vaak om een op maat aanbod. We bespreken de mogelijkheden met je.

Prijs:
Prijs op aanvraag
IMG 0093 Marga Van Mil Leijtens Leiden
Marga van Mil-Leijtens
  • Logopedist
Leiden