Preventieve logopedie helpt bij (beginnende) problemen rond spraaktaalontwikkeling en meertaligheid, stem, stotteren, gehoor en auditieve vaardigheden en de ontwikkeling van de mondmotoriek; zuigen, kauwen en slikken.

Preventieve logopedie

Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van spraak en taalproblematiek kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen. Preventieve logopedie bij OnderwijsAdvies richt zich daarom op de voor- en vroegschoolse periode.

  1. Eerste-fase diagnostiek op het consultatiebureau in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg
  2. Observaties van kinderen in de Kinderopvang 0-4 jaar (VVE)
  3. Inloopspreekuren op consultatiebureau en kinderopvang voor ouders en pedagogisch medewerkers
  4. Bevordering van ouderparticipatie bij de taalstimulering van kinderen
  5. Trainingen/coaching van professionals van het cb, de kinderopvang, het onderwijs en de ouders  

Onze logopedisten

Het team logopedisten heeft een brede expertise op de verschillende deelgebieden van de logopedie. Voor meer informatie over de diverse logopedische aandachtsgebieden kunt u terecht op de website van de NVLF

Locaties logopedie

OnderwijsAdvies huisvest op 2 van haar locaties een afdeling logopedie, Leiden en Hoofddorp. De locatie Hoofddorp voert de activiteiten uit in de regio Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede en Ouder-Amstel. De locatie Leiden in de gemeente Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten.

De teamleiders van beide locaties kunnen u informeren over de diverse mogelijkheden.

Delen

IMG 0093 Marga Van Mil Leijtens Leiden (1)
Marga van Mil-Leijtens
  • Logopedist
Leiden

Gerelateerde diensten

Tweetalige (of meertalige) kinderen

Steeds vaker hebben kinderen een tweetalige of meertalige achtergrond. Hoe ga je daar goed meer om?

Lees meer