De taalontwikkeling bestaat uit het begrijpen (passief taalgebruik) en spreken van taal (actief taalgebruik). Kinderen begrijpen meer woorden dan ze spreken. Hoe stimuleer je de taalontwikkeling op de juiste manier?

Tweetalige (of meertalige) jonge kinderen

Steeds vaker hebben kinderen op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven een tweetalige of meertalige…

Lees meer
Preventieve logopedie

De logopedist is de professional op het gebied van communicatie, waaronder de spraak- taalontwikkeli…

Lees meer
Verhoog je taalniveau met Allemaal Taal

Verhoog je taalniveau naar 3F en verbeter de kwaliteit van je werk.

Lees meer