De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

De vreedzame school

Dat vraagt ook een bepaalde houding van het onderwijzend personeel. Het tweejarig invoeringsprogramma is om die reden altijd een combinatie van invoeren van de lessenserie en bijbehorende coaching.

Je creëert een positief werkklimaat op school en hebt actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen, die met plezier naar school gaan. Het leerrendement neemt toe.

De Vreedzame school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. In het 1e jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het 2e jaar leerlingmediatie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 30 minuten. Er is een aparte map met lessen voor de peuters en kleuters, verder per leerjaar een map (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

OnderwijsAdvies begeleidt de invoering en implementatie van de Vreedzame School

Vele scholen hebben we al begeleid op weg naar het worden van een vreedzame school. Referenties zijn beschikbaar op aanvraag. Kijk voor meer informatie over de vreedzame school op www.devreedzameschool.nl. Hier vind je onder andere informatie over de lessenserie, het invoeringstraject, teamtrainingen en partnerschap met ouders.

Delen

Is de Vreedzame school wat voor jouw school? Bespreek de mogelijkheden.

Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

"Je vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van peuters. Ze leren strategieën om met conflicten en problemen om te gaan. Ook leren ze gevoelens bij zichzelf en bij de ander te herkennen, waarbij de pedagogisch medewerker kan helpen bij het verwoorden van die gevoelens."

Gaby Bosch
VVE-coördinator Portes

Offerte aanvragen