Voor basisscholen in Zoetermeer (groep 7)

In opdracht van de gemeente Zoetermeer verzorgt OnderwijsAdvies de coördinatie en de voorbereidende werkzaamheden van het praktisch verkeersexamen. De organisatie van het praktisch verkeersexamen zelf wordt verzorgd door de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de gemeente. 

Wanneer

Het praktisch verkeersexamen vindt dit jaar plaats in:

  • Week 22: maandag 25 mei 2020 t/m vrijdag 29 mei 2020
  • Week 23: dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020 (maandag 1 juni is Pinksteren)
  • Week 24: maandag 8 juni 2020

Op woensdagochtend 10 juni 2020 wordt herexamen georganiseerd.

Plattegrond en examenroute

In de downloads vind je een plattegrond van de examenroute en een PowerPoint. Deze PowerPoint kun je ter voorbereiding op het praktisch verkeersexamen in de klas gebruiken. De route staat hierin overzichtelijk op een plattegrond weergegeven en de route wordt tevens met behulp van foto’s en vragen behandeld. In de notitiepagina’s van de PowerPoint kun je de antwoorden op de vragen vinden.

Corona

Al meer dan 25 jaar vinden in Zoetermeer jaarlijks in mei de Praktische Verkeersexamens voor de groepen 7 van het basisonderwijs plaats. De meeste basisscholen doen hieraan mee. Dit praktisch verkeersexamen wordt voorbereid en begeleid door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, gecoördineerd door OnderwijsAdvies en gefinancierd door de gemeente. Het Praktische Verkeersexamen is geen formele verplichting, maar in Zoetermeer doen veel scholen mee aan het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF en het Praktische Verkeersexamen is een mooie afsluiting daarvan. 

Dit jaar zouden de fietsexamens starten op maandag 25 mei. In verband met de coronacrisis en de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers heeft Veilig Verkeer Nederland echter besloten zich terug te trekken. Onder andere het handhaven van de 1,5 meter afstand maakt het begeleiden van de examens een uitdaging. 

Bekeken wordt of het praktisch verkeersexamen voor deze groep leerlingen op een later tijdstip kan worden ingehaald volgend schooljaar, of dat het definitief niet doorgaat. Eén en ander is afhankelijk van het verloop van de maatregelen rondom de coronacrisis. Gemeente Zoetermeer heeft in ieder geval meer tijd nodig om een alternatieve opzet te regelen.

Delen

Informatie aanvragen