Voor scholen die aan de slag willen met  praktische verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving in de: Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Holland Rijnland en Midden-Holland. 

De Verkeersleerkracht en SCHOOL op SEEF

school op seefDe verkeersleerkracht is de coach die de school gedurende meerdere jaren ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren en organiseren van de praktische verkeerslessen op het schoolplein en in de omgeving van uw school. De inzet van de verkeersleerkracht richt zich op alle onderdelen van SCHOOL op SEEF, het is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat doet een verkeersleerkracht?

In een periode van drie jaar neemt de inzet van de verkeersleerkracht in de school af en de inzet van de leerkrachten toe met als doel dat de school na drie jaar zelfstandig structureel aan (praktische) verkeerseducatie en verkeersveiligheid werkt. Na deze drie jaar is de verkeersleerkracht nog enkele uren per jaar beschikbaar voor begeleiding en advies op maat van de school. Gedurende de periode dat een verkeersleerkracht op uw school aanwezig is, wordt ernaar toegewerkt dat een school:

  • theoretische en praktische verkeerseducatie geeft in alle groepen;
  • verkeersveiligheid en verkeerseducatie structureel opgenomen heeft in het schoolbeleid;
  • met de ouders/verzorgers communiceert over de verkeersactiviteiten en de rol van de opvoeders binnen verkeersveiligheid;
  • contact onderhoudt met de gemeente bij problemen in de schoolomgeving.

Meld je aan

 

school op seef

SCHOOL op SEEF kost de school niks

Voor de school zijn er geen kosten verbonden aan deelname, de kosten worden vergoed door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Holland Rijnland of Midden Holland. Als je als school inschrijft voor SCHOOL op SEEF krijgt je naast de inzet van de verkeersleerkracht ook een complete leerlijn Verkeerskunsten inclusief een materialenset aangeboden.

 

Delen

Klik op meer 'informatie aanvragen' om in te schrijven.

Prijs:
Kosteloos

Regio indeling verkeer

De verkeersprojecten worden gefinancierd door Holland Rijnland, Midden-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bekijk op de plattegrond voor welke gratis verkeersprojecten je school (voorschool/PO/VO) in aanmerking komt.

Regio indeling verkeer
Manon De Joode 1 Okt17
Manon de Joode
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp / Zoetermeer

Aanmeldformulier SCHOOL op SEEF