Heb je een leerling in je groep / op je school die ernstige reken- en wiskunde problemen heeft en mogelijk in aanmerking komt voor een dyscalculieverklaring? OnderwijsAdvies biedt hiervoor behandeling.

Wanneer heeft een leerling dyscalculie? 

Dyscalculie komt voor bij 2 à 3 procent van de kinderen; een nog groter aantal, 7 à 8 procent, heeft ernstige rekenproblemen . 15 procent van de kinderen heeft veroorzaaktige rekenproblemen dat ze meer hulp nodig hebben dan in een gewone lessituatie wordt aangeboden (van Luit). Bij kinderen met dyscalculie kan, zelfs na gedegen onderwijs, bijvoorbeeld geconstateerd worden dat: 

 • ze moeite hebben met het ophalen van rekenfeiten uit het geheugen; ze weten op jonge leeftijd (6 tot 8 jaar) bijvoorbeeld niet dat 4 tussen 3 en 5 ligt. Ze weten uit het hoofd niet dat 5 + 3 = 8 is, of dat de helft van 6 gelijk is aan 3. Geen op latere leeftijd kunnen deze problemen blijven spelen
 • ze vaak de telstrategie blijven gebruiken om rekenproblemen op te lossen
 • ze veel moeite hebben met 'verhaalsommen'
 • ze bij rekenopgaven waarbij tussenstappen moeten worden onthouden de draad kwijt raken

Pas als hulp volgens de uitgangspunten van het protocol Ernstige Reken en Wiskunde problemen en van Dyscalculie (erwd.nl) niet tot duidelijke vooruitgang heeft geleid, kan dyscalculie worden vastgesteld. 

Dyscalculie vastgesteld? De behandeling bestaat uit:

 • het versterken van getalbegrip
 • het begrijpen van: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, procenten, verhoudingen, meten en meetkunde
 • het leren uitvoeren van bewerkingen met eerst de nadruk op strategieën en daarna op het vlot uitrekenen
 • het leren oplossen van verhaaltjessommen

Indien de (reken) faalangst op de voorgrond staat wordt in het begin van de behandeling extra aandacht besteed aan:

 • het leren omgaan met (reken) faalangst
 • het versterken van vertrouwen in eigen leermogelijkheden

Delen

Criteria dyscalculie

Wanneer kan een leerling in aanmerking komen voor een dyscalculieverklaring? Lees de criteria.

Criteria dyscalculie

Effectief rekenonderwijs aan zwakke rekenaars

Vanaf groep 6 worden de verschillen bij het rekenen steeds groter. Leren de zwakke rekenaars nog wel? Hoe komen we erachter? En hoe blijven ze gemotiveerd? Volg de training!

Effectief rekenonderwijs aan zwakke rekenaars
Asha Van Hoof Hoofddorp
Asha van Hoof
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog SKJ
Hoofddorp
IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog NIP
Hoofddorp

Offerte aanvragen