Een training voor leraren, interne begeleiders en taalcoördinatoren die positief om willen gaan met tweetaligheid in het onderwijs door het aanbieden van concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Het kun je het onderwijsproces voor tweetalige kinderen zo goed mogelijk laten verlopen? 

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun meertaligheid is geen struikelblok maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel leren van het Nederlands als schooltaal.
Wanneer de talige en culturele achtergrond van deze kinderen erkend en benut wordt, kan er zoveel meer worden bereikt: naast hun motivatie om Nederlands te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. 
Vanuit dit uitgangspunt en op basis van onderzoek biedt deze training heel concreet handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden om positief om te gaan met meertaligheid in het onderwijs.

De training Meertaligheid in de groep bestaat uit 2 avonden, de thema's zijn:

  • Hoe verloopt een meertalig verwervingsproces en wat kan ik verwachten?
  • Hoe optimaliseer ik dit taalleerproces?
  • Hoe krijg ik mijn onderwijs en begrip voor de leerstof over het voetlicht bij een meertalig kind?
  • Hoe kom ik tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van een meertalig kind? Het vergroten van hun woordenschat

Optioneel: observaties van adviseringsgesprek

Na het volgen van de eerste 2 modules kan er gekozen worden voor een aanvullende activiteit gericht op de dagelijkse praktijk in de groep. De volgende mogelijkheden kunnen in overleg en naar wens ingevuld worden:

  • Observaties en begeleiding in de groep algemeen
  • Observaties specifiek 
  • Intake / anamnese en adviseringsgesprek met ouders

Lees de folder bij de downloads voor uitleg toelichting op deze mogelijkheden.

Delen

Img 9860 Annemarie De Graaaf Haalboom Gouda
Annemarie de Graaf
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
IMG 0093 Marga Van Mil Leijtens Leiden
Marga van Mil-Leijtens
  • Logopedist
Leiden

Gerelateerde diensten

Tweetalige (of meertalige) jonge kinderen

Steeds vaker hebben kinderen op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven een tweetalige of meertalige…

Lees meer

Informatie aanvragen