Wil je leerlingen beter laten rekenen door hen meer grip te laten krijgen op reken-wiskundetaal? Volg de training!

Taal in de rekenles leidt tot betere rekenprestaties 

Het traject taal in de rekenles is bedoeld voor leraren die leerlingen beter willen laten rekenen door hen meer grip te laten krijgen op reken-wiskundetaal. Het correct en precies kunnen verwoorden van denkstappen is namelijk een belangrijk middel om steeds beter te worden in rekenen-wiskunde.

Het traject taal in de rekenles bestaat uit 4 bijeenkomsten (van 2 uur)

  • In de 1e bijeenkomst wordt besproken welke rol taal in de rekenles speelt en wordt aandacht besteed aan het kijken door een 'taalbril'. Verschillende rekenopdrachten, onder meer uit de eigen rekenmethode, nemen wij onder de loep.
  • In de 2e bijeenkomst staan ​​denkstappen centraal. Het gaat om de stappen in het denken die leerlingen tijdens het maken van een opgave (zouden moeten) maken. Door na te gaan welke denkstappen mogelijk zijn kan een leraar ook bedenken welke taal daar voor nodig is. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het interactieklimaat in de eigen klas verkend.
  • In de 3e bijeenkomst staat centraal hoe de leraar de taalontwikkeling van de leerlingen tijdens de rekenles kan stimuleren door het inzetten van 'scaffolding-technieken'.
  • De 4e bijeenkomst is gericht op de implementatie op de eigen school.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enkele artikelen lezen en aan de slag gaan met opdrachten (waaronder het verzoek van verminderen).

Delen

IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
  • Onderwijsadviseur
  • Psycholoog NIP
Hoofddorp

Offerte aanvragen