Een nieuwe rekenmethode? Er valt nogal wat te kiezen. Willen we overgaan op een volledig digitale methode? Of liever toch de vernieuwde oude vertrouwde methode met digitale mogelijkheden? Of gaan we meer rekenen vanuit de doelen?

Welke nieuwe/ vernieuwde rekenmethodes zijn er?

 • De opvolger van Rekenrijk en Reken Zeker heeft gestalte gekregen in Getal en Ruimte Junior, oorspronkelijk een methode voor het voortgezet onderwijs met nu een geheel eigen versie voor de basisschool. 
  Enerzijds krijgen de vertrouwde algoritmen, waaronder het cijferen, de nodige aandacht. Anderzijds is er veel aandacht voor het toepassen en het verdiepen van het rekenen. Het opschrijven van de tussenstappen is een vast onderdeel van de methode. Verder staat een onderwerp een hele week centraal; begin van de week wordt voorkennis opgehaald en instructie gegeven, vervolgens wordt er geoefend en eind van de week wordt de leerstof toegepast in contextopgaven. Bij de digitale versie wordt de leerstof digitaal verwerkt.

 • WIG 5 en Pluspunt 4 zijn de opvolgers van WIG 4 en Pluspunt 3, beide methoden van Malmberg. De ervaringen van de huidige gebruikers zijn meegenomen tijdens het ontwikkelen. Zo staat er elke les één nieuw doel centraal en is er meer aandacht voor het automatiseren en  toepassen van vaardigheden. Beide methodes zijn zowel op papier (met digibordsoftware en oefensoftware) als volledig digitaal beschikbaar. Bij de digitale versie wordt alleen gebruik gemaakt van papier bij onderdelen waarvoor werken op papier effectiever. Daarvoor is een klein werkboekje beschikbaar. Voor de digitale versies wordt gebruik gemaakt van Bingel, een platform dat het mogelijk maakt leerlingen te volgen, resultaten te analyseren en leerlingen gepersonaliseerde taken aan te bieden.

 • Ook de auteurs van Alles Telt werken aan een nieuwe versie, Alles Telt Q. Dit schooljaar starten de vroegstartscholen met materialen voor groep 1 tot en met 4, zowel op papier als digitaal.

 • Momenteel zijn er veel scholen die met het volledig digitale onderwijsplatform Snappet werken. Binnen Snappet kan gewerkt worden met doelen die aansluiten bij bestaande methoden, SLO doelen, of zelf vast te stellen doelen. De leerlingen werken met tablets of chromebooks. Dat wil niet zeggen dat papier uit den boze is, want regelmatig wordt ook geadviseerd om uitrekenpapier naast de tablet te gebruiken.

Wil je hulp bij je keuze voor of invoering van een rekenmethode?

Dan kun je altijd een beroep doen op onze adviseurs. Ze kunnen je helpen om de juiste stappen te maken richting een nieuwe methode of een andere werkwijze, zodat je rekenonderwijs kunt geven dat bij jouw visie en jouw populatie past.
Het invoeren van een nieuwe rekenmethode of werkwijze roept altijd nieuwe vragen op. Wij ondersteunen je graag tijdens het invoeringsproces.

Delen

Asha Van Hoof Hoofddorp
Asha van Hoof
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog SKJ
Hoofddorp
IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog NIP
Hoofddorp
IMG 9011 Jacqueline Fahrner Verbraeken Zoetermeer
Jacqueline Fahrner
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen