Steeds meer kinderen groeien op met meerdere talen in hun omgeving. Dit biedt veel kansen maar zorgt ook voor uitdagingen in het onderwijs aan meertalige kinderen.
Wat kun je doen om het onderwijsproces voor meertalige kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen? 

Een passend (taal)aanbod voor meertalige kinderen in de groep

Hoe kun je kinderen met een andere thuistaal passend (taal) onderwijs bieden en motiveren om Nederlands te leren? Wanneer de talige en culturele achtergrond wordt erkend en benut voelen kinderen zich erkend in hun identiteit. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie tot leren.
Dit vraagt echter om kennis en een passend taalaanbod. Heb jij voldoende kennis over meertaligheid?

Herken jij je in één van deze uitspraken?

 • Hoe kan ik de thuistaal gebruiken in de groep als ik deze zelf niet spreek?
 • Als een leerling uit een taalklas komt, wat mag ik dan verwachten?
 • Is er sprake van taalachterstand of taalstoornis?
 • Hoe voer ik een oudergesprek als ouders geen Nederlands spreken?

OnderwijsAdvies ondersteunt je graag bij het begeleiden van meertalige kinderen in de klas. Wij bieden training, onderzoek een aanbod op maat:

Training ‘Meertalige kinderen in de groep’

Deze training is geschikt voor iedere leraar van groep 1 t/m 8 en biedt concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden om positief om te gaan met meertaligheid in het onderwijs.
De training ‘Meertalige kinderen in de groep’ bestaat uit de volgende 2 modules:

Module 1:

 • Het verloop van een meertalig taalverwervingsproces. Wat mag je verwachten van de taalontwikkeling en wanneer moet je je zorgen gaan maken?
 • Een passend taalaanbod van de professional afgestemd op de verschillende taalniveaus in de groep
 • Positief omgaan met thuistalen in de groep (talensensibilisering)
 • Casuïstiekbespreking

Module 2:

 • Hoe begeleid ik meertalige kinderen in de groep? Hoe integreer ik de aanpak binnen het bestaande onderwijsaanbod?
 • Wat is de theorie en praktijk van woordenschat(onderwijs)? Wat is mogelijk op het gebied van begrijpend luisteren en lezen, en op welk moment?
 • Welke materialen, middelen en programma’s zet ik in? Hoe stel ik doelen en leerlijnen?
 • Welke ideeën zijn er voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief?

Training ‘Aandacht voor de thuistaal’

Deze training bieden wij aan als verdieping, als standaardtraining of als apart aanbod. De training gaat over het belang van positieve aandacht voor de verschillende thuistalen in de klas (talensensibilisering). Hoe geef je dit praktisch vorm en hoe betrek je meertalige ouders hierbij? Daarnaast bespreken we hoe de thuistaal ingezet kan worden als ondersteuning bij het leren van het Nederlands.

Onderzoek tweetalige- /meertalige leerlingen

 • Uitgebreid taalonderzoek (inclusief moedertaalanamnese) bij een meertalig kind, inclusief adviesgesprek met ouders / leraar / intern begeleider
 • Observaties en begeleiding in de groep algemeen
 • Intake / anamnese en adviseringsgesprek met ouders

Aanbod op maat

Wat heeft een meertalig kind nodig en hoe kun je dat aanbieden? Omdat de achtergrond van de tweetalige (of meertalige) leerling en de omstandigheden in het onderwijs verschillend zijn, leveren we veelal maatwerk.

Wij ondersteunen je graag bij visieontwikkeling, het coachen van leraren en het begeleiden van meertalige kinderen. Ook zijn we voor veel gemeenten een partner voor het vormgeven van beleid rondom meertaligheid, schakelklassen, kopklassen, nieuwkomersklassen e.d.

Interesse? Wij adviseren je graag over de mogelijkheden!

Neem voor meer informatie contact op met:

 • Regio Leiden: Marga van Mil via m.vanmil@onderwijsadvies.nl / 071 516 47 09
 • Regio Hoofddorp: Jessica Spaargaren via j.spaargaren@onderwijsadvies.nl /023 567 9855
 • Overige regio’s: info@onderwijsadvies.nl 

Delen

IMG 0093 Marga Van Mil Leijtens Leiden
Marga van Mil-Leijtens
 • Logopedist
Leiden
Img 9672 Jessica Spaargaren Hoofddorp
Jessica Spaargaren
 • Logopedist
Hoofddorp

Gerelateerde diensten

Tweetalige (of meertalige) jonge kinderen

Steeds vaker hebben kinderen op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven een tweetalige of meertalige…

Lees meer

Informatie aanvragen