Het is momenteel niet gemakkelijk om leerlingen die meer moeite hebben met rekenen de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Hulp nodig? Wij denken graag met je mee!

Aan de slag met rekenproblemen

Behalve de leerlingen die al rekenproblemen hadden voordat het afstandsonderwijs startte, kunnen er nu ook leerlingen zijn die problemen ervaren met rekenen omdat ze niet voldoende opgepikt hebben van instructie op afstand of omdat hun ouders ze niet voldoende hebben kunnen ondersteunen tijdens het oefenen. Over het onderwijs aan deze leerlingen denken wij graag mee.

Heb je vragen over rekeninstructie, fase groen, geel of oranje? Maak gebruik van ons telefonisch spreekuur! 

Het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) onderscheidt de fasen groen, geel, oranje en rood. In de fase groen profiteert een kind voldoende van het aanbod, in de fase geel ervaart het op deelgebieden problemen waardoor verlengde instructie nodig is, in de fase oranje zijn deze problemen zo ernstig dat een kind bij alle domeinen problemen ervaart en instructie naast de reguliere rekenles nodig heeft en in de fase rood zijn deze problemen bovendien hardnekkig gebleken. Mogelijk zijn er nu meer leerlingen in fase geel en oranje terecht gekomen.

Om je in deze periode te helpen zetten we in deze brief een aantal zaken voor je op een rij:

Onderwijs in fase groen

Als de kinderen straks weer gedeeltelijk naar school gaan zal er een combinatie ontstaan van onderwijs op school en afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs zal een rol blijven spelen op de dagen dat de kinderen niet naar school kunnen en doordat een deel van de leerkrachten om verschillende redenen vanuit thuis blijft werken. De huidige rekenmethodes geven tegenwoordig veel mogelijkheden om ook online onderwijs vorm te geven.

Er worden voor het online contact verschillende digitale tools gebruikt waar de scholen veel informatie vanuit verschillende kanalen over hebben ontvangen afgelopen periode en al veel mee aan de slag zijn gegaan.

Mocht het je als school niet goed lukken om digitale rekeninstructies te geven dan kun je gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur, zie meer informatie onderaan de pagina.
Als de kinderen weer naar school gaan zal na een opstartperiode de vraag aan de orde komen wat de nieuwe beginsituatie van de leerlingen is. Voor 11 mei a.s. zullen wij hierover een filmpje online zetten.​

Onderwijs in fase geel en oranje

Voor kinderen die moeite hebben met rekenen is goed onderwijs extra belangrijk. Ook verlengde instructies (in fase geel) en extra instructies (in fase oranje) kunnen online worden verzorgd.

Voor het aanbod in fase geel kan gebruik worden gemaakt van de eigen methode. Leerstof kan dan het beste worden aangeboden aan kleine groepen kinderen (3 of 4). Plan voor deze kinderen een moment in de week in waarop het voor de kinderen mogelijk is bij deze instructie aan te sluiten, fysiek op school of online op de dagen dat ze thuis zijn.

In fase oranje is extra aanbod nodig. Bekijk goed wat mogelijk is, ook kijkend naar de persoonlijke factoren van de kinderen. De leraren, onderwijsondersteuners, of RT-ers die normaal deze begeleiding geven kunnen hiervoor ook bij de digitale ondersteuning worden ingezet, ook op de dagen dat de kinderen thuis werken.

Ondersteuning via het OA Leerhuis

Mocht je hulp wensen bij het geven van rekenbegeleiding aan leerlingen dan kunnen wij je deze bieden met behulp van onze RT-ers van het oA Leerhuis. Lees meer over dit aanbod!

Ondersteuning OnderwijsAdvies - telefonisch spreekuur

Je kunt gebruik maken van ons telefonisch spreekuur, specifiek voor vragen over rekenonderwijs in fase groen en geel en specifieke begeleiding in fase oranje:

Mocht je geen gehoor krijgen spreek dan wat in of stuur een mail, dan bellen we je zo snel mogelijk terug.

Het telefonisch spreekuur is ook om vragen te stellen over bijvoorbeeld:

  • lees- en spellingsonderwijs
  • begaafdenonderwijs of
  • algemene vragen over onderwijs op afstand

Lees meer over ons online (gratis) spreekuur!

Delen

Gerelateerde diensten

Online RT voor lezen en spellen op ondersteuningsniveau 3

Hulp nodig bij het online lesgeven aan leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen? Onze RT-er…

Lees meer
10 tips voor online rekenonderwijs

10 tips voor online rekenonderwijs

Lees meer
Tips voor afstandsonderwijs rekenen

Bekijk en download tips voor afstandsonderwijs rekenen.

Lees meer

Informatie aanvragen