Voor alle scholen geldt de antipestwet, of de 'Wet sociale veiligheid op scholen' zoals de maatregel officieel heet. De wet verplicht schoolbesturen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen en deze ieder jaar te monitoren. Welke aanpak je kiest, bepaal je zelf.

Op zoek naar goede anti-pestmethodes of-programma's?

OnderwijsAdvies begeleidt de schoolbrede programma's Vreedzame School, KiVa, PRIMA, Kanjertraining, Taakspel, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Dit zijn de programma's die goedgekeurd en bewezen effectief zijn. Hoe werken de anti-pestprogramma's en wat zijn de verschillen? Hieronder volgt een korte toelichting:

KiVa en PRIMA - specifieke anti-pestprogramma's

Er staan 2 specifieke anti-pestprogramma's op de lijst. De moderne Finse methode KiVa en de oudere Noorse PRIMA-methode. Bij beide leren leerlingen, docenten en ouders wat ze tegen pesten kunnen doen.

KiVa is vooral gericht op preventie. Er is naast de opleiding voor leraren een computerspel voor de leerlingen en een folder voor ouders.

PRIMA is zowel gericht op de aanpak van pesten als op preventie. Er wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde Pestmeter, om te bepalen hoe het pestklimaat op school is.


Vreedzame School, Kanjertraining, Kwink, PAD, SWPBS, Taakspel en Gelukskoffer- algemene schoolprogramma's

Er staan 7 algemene schoolprogramma's op de lijst, die op basisscholen en middelbare scholen ingezet kunnen worden: Vreedzame School, Kanjertraining, Kwink, PAD, SWPBS, Taakspel en de Gelukskoffer. De eerste 3 zijn ook als bewezen effectief aangewezen. 

Bij de Vreedzame School leren kinderen, leraren en ouders hoe ze democratisch met elkaar om kunnen gaan, bijvoorbeeld via mediation. Leerlingen kunnen solliciteren naar de rol van mediator. (Het programma is in 2015 door het Ned. JeugdInstituut beoordeeld als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ lees de erkenning)

Bij Kanjertraining wordt gedrag besproken via diverse gedragstypen: de stoere tijger, de pestvogel, de grappende aap en het onzekere konijn. Aan de hand van rollenspellen en verhalen leren kinderen hoe zij met elkaar kunnen omgaan.

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink richt zich op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. Praktisch, leuk en altijd actueel!

De Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) -methode is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling waarbij leerlingen aan de hand van emotiekaartjes leren om te gaan met hun gevoelens en problemen op te lossen.

Bij School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal gedrag en gedrag dat leren bevordert, door alle medewerkers van de school systematisch wordt bekrachtigd en gewaardeerd en waarin ongewenst gedrag wordt omgebogen.

Taakspel in de klas - richt zich op het groepsproces
Taakspel is een methodiek om kinderen in de klas zich aan de regels te laten houden. Er is ook Taakspel voor kleuters.

De Gelukskoffer is een sociaal emotionele methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie. Zeven thema's keren in elke groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. De lessen zijn gericht op het welzijn en de sociale veiligheid van de leerlingen.

En ken je dit knotsgekke spel al?

Poco Loco is een 'gek' spel waardoor kinderen spelenderwijs ervaren dat iedereen hulp nodig heeft, maar dat sommigen net even wat meer hulp nodig hebben dan anderen. En dat je elkaar eigenlijk best makkelijk kan helpen.
Zo zorgen we niet alleen voor een weerbare klas, maar bereiden we de kinderen ook voor op een betere samenleving.

Delen

We adviseren over welke aanpak het beste past bij jouw school.

Downloads

IMG 0220 Annet Den Horder Van Eck Zoetermeer
Annet van Eck
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Kanjertraining A

Een methodiek, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen…

Lees meer
De Vreedzame school

Een Vreedzame school is een aanpak waarin de kracht van de kinderen centraal staat.

Lees meer
Online sociaal-emotioneel leren met Kwink

Kwink is een splinternieuwe, online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgersch…

Lees meer
Gewenst gedrag met Taakspel

Taakspel is een speelse manier om gewenst gedrag te stimuleren.

Lees meer

Offerte aanvragen