Is de dynamiek in jouw groep verstoord? Wij zetten samen met jullie de groep snel en effectief weer op de rails. De aanpak Groep op de rails heeft de laatste jaren al talloze groepen geholpen!

Groep op de rails 

Met Groep op de rails snel weer een fijne sfeer in de groep!

Iedere leraar maakt het wel eens mee. Een onrustige groep, waarin kinderen snel en negatief op elkaar reageren of waar mogelijk sprake is van pestgedrag of meidenvenijn. Je doet er alles aan om de onrust terug te dringen, maar jouw inspanningen lonen niet of matig. Hoe nu te handelen?
OnderwijsAdvies kan door training - bewustwording, training en coaching van leerlingen én leraren - de groep snel en effectief weer op de rails krijgen. De training - voorheen bekend als kcm training - wordt al jaren met succes gegeven.

De training Groep op de rails is systemisch, dynamisch en op maat

 • Systemisch
  Dat wil zeggen dat wij niet alleen de leerlingen en leraar betrekken in het traject, maar ook de directie, intern begeleider(s) en het liefst ook ouders.
 • Dynamisch
  We richten ons eerst op de bewustwording van de groepsdynamiek. Vervolgens gaan we trainen. We zetten de theorie om in de praktijk en leren de kinderen alternatieve handelswijzen ter bevordering van een positieve groepsdynamiek. We focussen op onderwerpen als: vertrouwen, leiderschap, samenwerken, aanspreken etc. Na de training is de groep in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer in de klas.
  Tegelijkertijd richten wij ons op de leraar door middel van coaching on the job. Gedurende het traject worden leraren uitgedaagd om zelf te ervaren hoe de oefeningen uitwerken op de groep. De leraren krijgen praktische handvatten en feedback om toe te passen in hun dagelijks praktijk.  
 • Op maat
  Zoals hierboven beschreven is geen bijeenkomst hetzelfde. Wij passen ons aan de omstandigheden aan. De basis van de training staat, maar daarbinnen is alles mogelijk. Zodra een doel is opgesteld, bepalen we in overleg met de school wat de route wordt om dit doel te bereiken.

Wanneer kun je de training Groep op de rails inzetten? 

Bijvoorbeeld als er - in groep 6,7 of 8 - sprake is van:

 • Een gevoel van onveiligheid in de groep
 • Kinderen reageren snel op elkaar
 • Pestgedrag
 • Meidenvenijn
 • Clownsgedrag
 • Een veranderde samenstelling van de groep
 • Wisseling van leraren 
 • Onrustige organisatie
 • Sterke, negatieve oudergroep
 • Een beginnende leraar (preventief)
 • Of een leraar die zich handelingsverlegen voelt en dreigt uit te vallen door de groepssfeer
 • Een groep met veel individuele kindproblematieken

Direct resultaat!

De training heeft zich de afgelopen jaren al vele keren bewezen! De training is kort, intensief, je hebt direct resultaat en het voorkomt uitval van leraren.
Wil je meer informatie? Of wil je in contact komen met scholen waar de training heeft plaatsgevonden? Neem contact met Mark Neijssel voor een oriënterend gesprek.

De training wordt uitgevoerd door Mark Neijssel en Marleen Karstens, zie foto.

Delen

Markneijsselwebsite
Mark Neijssel
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Het resultaat is hoger dan verwacht!

"De sfeer in de klas is in 5 trainingen 180 graden gedraaid in de goede richting.
We zien dat de basisveiligheid in de groep groter is geworden. Kinderen corrigeren elkaar. Er is meer durf en dat komt o.a. tot uiting in de boekenbeurten. Er wordt goed geluisterd; er worden vragen over de inhoud gesteld en kinderen geven complimenten aan elkaar.
Groep 5 voelt en ervaart de goede sfeer en merkt de voordelen hiervan; meer rust, veiligheid, extra buitenspelen... ze willen niet meer terug naar minder leuk."

Juf Monique over de training Groep op de rails
Kindcentrum Trampoline in Leidschendam

Offerte aanvragen